Versió preliminar PGE aprobat (en tramitació)

AL·LEGACIONS

AL·LEGACIONS Compulsada pdf>

VOLUM I - ANÀLISIS I DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Volum-I-1-M. Inf. Museros 2019 Compulsat pdf>

Volum-I-2.1_Cartografia-temàtica-Compulsada pdf>

Volum-I-2.2_Planejament-Compulsat pdf>

Volum-I-2.3_Consolidació-compulsada pdf>

Volum-I-2.4_Paisatge-1-Compulsada pdf>

Volum-I-2.4_Paisatge-2-Compulsada pdf>

Volum-I-2.4_Paisatge-3-Compulsada pdf>

Volum-I-2.5_Confederació-Hidrogràfica-Jucar-Compulsat pdf>

Volum-I-2.6_Afeccions-Acústiques-Compulsat pdf>

VOLUM II - DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

Volum-II-1-Memòria-Justificativa-Compulsada pdf>

Volum-II-2-2-I_21_Afeccions-Acústiques-Compulsada pdf>

Volum-II-2.1-Estudi-Potencial-Habitatge-Compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Annex_-I_Estudi-Acústic-2010-compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Annex_-II_A-7-compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Annex_-III_03_01-CV-32_PLANS_MPR_CV_3-Compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Annex_IV_03_02-CV-300_PLANS_MPR_CV_3-Compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Annex_V_MER-Línia-3-FGV-compulsat pdf>

Volum-II-2.2-Estudi-Acústic-PGE-Museros_2019-Compulsat pdf>

Volum-II-2.3-Estudi-Inundabilitat-1-Compulsat pdf>

Volum-II-2.3-Estudi-Inundabilitat-2-compulsat pdf>

Volum-II-2.3-Estudi-Inundabilitat-3-Compulsat pdf>

Volum-II-2.4-Estudi-Recursos-hídrics-Compulsat pdf>

Volum-II-3_Estudi-Mobilitat-i-Trànsit-compulsat pdf>

Volum-II-4_Estudi-Paisatge-1-Compulsat pdf>

Volum-II-4_Estudi-Paisatge-2-Compulsat pdf>

Volum-II-4_Estudi-Paisatge-3-Compulsat pdf>

Volum-II-4_Estudi-Paisatge-4-Compulsat pdf>

Volum-II-5_Informe-Viabilitat-Econòmica-compulsat pdf>

Volum-II-6_Memòria-Sostenibilitat-Econòmica-Compulsada pdf>

VOLUM III - DOCUMENTACIÓ AMB EFICÀCIA NORMATIVA

Volum-III-1_Normes Compulsat pdf>

Volum-III-3 Plans ordenació 1 compulsat pdf>

Volum-III-3 Plans ordenació 2 compulsat pdf>

Volum-III-3 Plans ordenació 3 compulsat pdf>

Volum-III-4_Catàleg Proteccions 2 compulsat pdf>

Volum-III-4_Catàleg Proteccions 3 compulsat pdf>

Volum-III-4_Catàleg Proteccions 4 compulsat pdf>

Volum-III-4_Catàleg Proteccions 1 compulsat pdf>

VOLUM IV - ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL

Volum-IV_PGE_VOL_EATE 4 compulsat pdf>

Volum-IV_PGE_VOL_EATE 1 compulsat pdf>

Volum-IV_PGE_VOL_EATE 2 compulsat pdf>

Volum-IV_PGE_VOL_EATE 3 compulsat pdf>