Salutació de l’alcaldessa

Benvolguts muserencs i benvolgudes muserenques,

És una satisfacció dirigir-me a tots vosaltres com la primera alcaldessa de Museros, en el meu nom i també com a representant màxima de l’Equip de Govern. Però, sobretot, és un plaer poder-ho fer des d’aquesta finestra virtual oberta en el món que té el nostre ajuntament.

Sóc conscient que en l’actualitat augmenten de manera contínua i considerable, els serveis públics que els ciutadans reclamen de l’Ajuntament. Tant que les relacions entre l’Administració local i els administrats són cada vegada majors i amb més freqüència. Per això, el nou govern municipal aposta decididament per les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i estableix un canal complementari en la tradicional via presencial a la casa de la vila.

La millora de la informació municipal i la gestió administrativa ha de vindre donada, en part, per una millora d’aquestes en la via electrònica. És un objectiu polític fonamental i prioritari del nou govern. De manera que s’ha creat una regidoria específica per a dur a terme decididament aquesta tasca. Entenem que les TIC són la clau de la revolució social, econòmica i cultural d’aquest món globalitzat en què estem immersos actualment. I, per això, la seua correcta implementació i potenciació en l’àmbit municipal afavorirà la transparència política, la confiança amb l’Equip de Govern i l’augment de la comunicació amb tots els veïns i veïnes del nostre poble.

El portal web de l’Ajuntament de Museros ha d’oferir una nova manera de comunicar-se, ha de ser una porta oberta al consistori les 24 hores del dia. I, per això, necessitem que la informació siga més accessible i que el web tinga una estructura senzilla; però, sobretot, necessitem un web actual, dinàmic i útil.

Com veureu, es plantegen canvis quantitatius i qualitatius que mereixen un marge temporal per a organitzar correctament els recursos actuals i, sobre la seua base, reconstruir el nou espai web. Volem treballar, en principi, millorant amb caràcter d’urgència les qüestions que no puguen ajornar-se, i, després sense massa dilacions, implementar una nova estructura que redissenye l’espai virtual per a aproximar-nos a l’a e-administració.

En definitiva, em compromet a augmentar les possibilitats de la gestió municipal en seu electrònica; així com la comunicació de tots els veïns i les veïnes amb la vostra alcaldessa en les adreces i telèfons que s’ofereixen en aquesta pàgina. Però, sens dubte, no vull substituir el contacte personal −el tu a tu, que és per a mi el més important− amb tots els muserencs i muserenques perquè em traslladeu les vostres necessitats, recels, opinions i suggeriments. El futur de Museros no es construirà en un dia, però sí que el construirem junts dia a dia.

Rebeu una cordial salutació,

Cristina Civera Balaguer