Jutjat de Pau

Fa les funcions de Registre Civil, és un registre públic la finalitat del qual és donar constància oficial dels fets i actes que es refereixen a l’estat civil de les persones, així com el nom i cognoms, el naixement, la defunció, la filiació, el sexe o la nacionalitat de les persones de Museros.

Casa de Cultura – Pis 3r
Avinguda del País Valencià, 17
Telèfon: 961 444 835
Horari d’atenció al públic:
Dimarts i dijous, de 09.30 h a 13.00 h