Jutjat de Pau

Fa les funcions de Registre Civil, és un registre públic la finalitat del qual és donar constància oficial dels fets i actes que es refereixen a l’estat civil de les persones, així com el nom i cognoms, el naixement, la defunció, la filiació, el sexe o la nacionalitat de les persones de Museros.

Casa de Cultura – Pis 3r
Avinguda del País Valencià, 17
Telèfon: 961 444 835

Correu electrònic:
juzgadodepaz@museros.es

Horari des del 16 de setembre al 16 de juny

Dilluns de 10.00 h a 13.00 h.
Dimarts de 17.15 h a 20.15 h.

Horari especial d’estiu

Del 17 de juny al 15 de setembre.
Dilluns de 9.00 h a 13.00 h.
A l’Ajuntament, 1r pis.