Assessoria Jurídica

Servei gratuït d’assessorament jurídic, intermediació i negociacions diverses.

Els veïns i les veïnes de Museros es poden beneficiar del conveni de col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de València per a la prestació gratuïta dels serveis d’assessorament jurídic, intermediació i negociació de préstecs, arrendaments i evitació de desnonaments en l’habitatge habitual.

Conveni de col·laboració entre l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació dels serveis d’assessorament jurídic, intermediació i negociació sobre préstecs, arrendaments i evitació de desnonaments relatius a l’habitatge habitual i sobre mediació familiar (març de 2016).

Instància per a la prestació de serveis jurídics.