Ordenances

• Edicte de l’Ajuntament de Museros sobre modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis en les escoles infantils municipals.(Nº120-24/06/2021) pdf>
• Edicte de l’Ajuntament de Museros sobre modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis en l’escola d’estiu. (Nº113-14/06/2022) pdf>
• Anunci de l’Ajuntament de Museros sobre correcció d’errors a la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis en l’escola d’estiu. (Nº124-30/06/2022) pdf>
• Ordenança municipal abolicionista de la prostitució i de l’explotació sexual pdf>
• Ordenança reguladora de la venda no sedentària de Museros pdf>
• Ordenança fiscal i reguladora de preus públics 2021 pdf>
• Ordenança trànsit pdf>
• Ordenança policia i bon govern pdf>
• Ordenança de gestió i recaptació de tributs pdf>
• Ordenança d’abocaments pdf>
• Ordenança d’usos i costums rurals pdf>
• Modificació ordenança sobre la tinença d’animals de companyia pdf>
• Normes subsidiàries de planejament pdf>

Reglaments

• Reglament de tancament de camins rurals pdf>
• Reglament per a la promoció de l’ús del valencià pdf>
• Reglament de règim d’ús horts socials pdf>
• Reglament d’ús dels paellers pdf>
• Reglament d’ús de l’Espai Jove pdf>
• Reglament control horari pdf>
• Reglament de funcionamient de la MG pdf>
• Reglament promoció del valencià pdf>
• Reglament d’us dels horts socials ecologics 2024 pdf>