Ordenances

• Ordenança municipal abolicionista de la prostitució i de l’explotació sexual pdf>
• Ordenança reguladora de la venda no sedentària de Museros pdf>
• Ordenança fiscal i reguladora de preus públics 2021 pdf>
• Ordenança trànsit pdf>
• Ordenança policia i bon govern pdf>
• Ordenança de gestió i recaptació de tributs pdf>
• Ordenança d’abocaments pdf>
• Ordenança d’usos i costums rurals pdf>
• Modificació ordenança sobre la tinença d’animals de companyia pdf>
• Normes subsidiàries de planejament pdf>

Reglaments

• Reglament de tancament de camins rurals pdf>
• Reglament per a la promoció de l’ús del valencià pdf>
• Reglament de règim d’ús horts socials pdf>
• Reglament d’ús dels paellers pdf>
• Reglament d’ús de l’Espai Jove pdf>
• Reglament control horari pdf>
• Reglament de funcionamient de la MG pdf>