Certificat digital

Museros és Punt de Registre d’Usuaris (PRU) de la Generalitat Valenciana, perquè la ciutadania obtinga el certificat digital, també conegut com a firma digital.

Què és?
El certificat o firma digital és un document digital que conté les nostres dades identificatives i confirma la nostra identitat en Internet com a persona física.

Per a què serveix?
• Firmar i xifrar de manera segura qualsevol mena de document electrònic fins i tot els missatges de correu electrònic.
• La identificació de les persones usuàries davant serveis telemàtics de l’Administració pública i les entitats privades.

Com sol·licitar-lo?
Per a l’obtenció, haurà de dirigir-se a les oficines del Centre Social de Dia o a qualsevol Punt de Registre d’Usuaris (PRU) que existeixen a la Comunitat Valenciana, i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid.

Punt PRU a Museros:
Centre Social de Dia, avinguda de Blasco Ibáñez, 87
Telèfon 960 262 153

Servici amb cita prèvia

Sol·licitar en el correu electrònic: firmadigital@museros.es

Més informació en: