Centre de Salut

Avinguda del País Valencià, 15

Telf. 963 10 88 80
Fax: 963 10 88 81
Correu electrònic: paci_csmuseros@gva.es
(indicar el número de SIP i el motiu o professional a qui va dirigida la consulta)

Horari de consultes

De dilluns a dissabtes: de 08.00 h a 15.00 h

Per a urgències fora d’horari de consulta, dirigiu-vos al punt d’Atenció Continuada de Massamagrell
Telf. 961 46 70 50
De dilluns a dissabte, de 15.00 h a 08.00 h
Diumenges i festius 24 hores

Cartera de serveis

• Medicina familiar i comunitària
• Pediatria
• Infermeria
• Matrona