Nova marca comercial per a l'Ajuntament de Museros

Una marca amb història

formada per una família de tipus dels quatre punts cardinals

Nova tipografia Tramuntana
Nova tipografia Llebeig
Nova tipografía Mestral
Nova tipografia migjorn
Nova tipografia Llevant
Nova tipografia Gregal
Nova tipografia ponent
Nova tipografia Xaloc
Nova tipografía Garbí

amb capacitat d’ajuntar-se i combinar-se entre si

que permet dissenyar noves identitats

fins i tot incentivar la creativitat

Logotip MUS & ACCIÓ