Àrea de Comerç

Treballem a fomentar la importància de tindre una xarxa comercial àmplia i variada que a part de crear riquesa al municipi, ens presta un servei de qualitat i un tracte pròxim, evitant desplaçaments i sobretot oferint als nostres majors que tenen menys facilitat per a desplaçar-se tots aquells productes que puguen necessitar en el dia a dia, en aquest sentit i en col·laboració amb l’Associació de Comerços de Museros (CAMU) portem al llarg de l’any diverses accions i campanyes, totes elles destinades al suport, foment i ús del comerç local.