CAMPANYA DIA DEL COMERÇ LOCAL

L’Ajuntament de Museros vol fer visible l’esforç que realitzen els nostres comerciants per mantindre viu el teixit comercial del nostre poble, i és per això, que la Regidoria de Comerç, Salut i Majors vol celebrar, el 25 d’octubre, el Dia del Comerç Local de la Comunitat Valenciana.
Per aquest motiu, es portarà a terme una acció comercial que consistirà a sortejar 20 targetes de 50 €, entre totes aquelles persones que realitzen compres en els nostres comerços, serveis professionals, bars, restaurants i cafeteries, durant la setmana del 23 al 29 d’octubre, tots dos inclosos.
Les compres hauran de ser iguals o superiors a 25 €, aquestes podran ser acumulatives, és a dir, es podran presentar diversos tiquets, sempre que l’import total d’aquests siga 25 € o superior.
Les targetes es consumiran en els comerços de Museros. Els comerços que vulguen participar i dels quals l’Ajuntament no tinga el FUC de l’establiment, hauran de facilitar-lo per tal que les targetes pugen ser utilitzades en els seus establiments.
Aquest es podrà comunicar a l’Ajuntament mentre dure la campanya, és a dir, del 23 al 29 d’octubre, en enviar les dades de l’establiment i el FUC del terminal de pagament al correu de l’Àrea de Comerç (juanjosecarrion@museros.es).
Els tiquets o justificants de les compres hauran de contindre les dades de l’establiment on s’ha efectuat la despesa o compra, i les persones que presenten aquests tiquets caldrà que faciliten juntament a aquests un escrit amb el seu nom i telèfon per contactar amb elles en cas de resultar guanyador o guanyadora d’una targeta.
Els tiquets es depositaran a l’Ajuntament de Museros, del 23 al 30 d’octubre, en horari de 09.00 h a 14.00 h, en el lloc habilitat per a aquesta campanya.
El lliurament dels premis de la campanya del Dia del Comerç Local es realitzarà al saló de plens de l’Ajuntament de Museros, el dia i hora a determinar, i que es comunicarà oportunament.