DOCUMENTS
Reglament Orgànic i Funcional

Edicte modificació del Reglament pdf >

Calendari escolar 2022-2023

Calendari Escolar Infantil Primer Cicle 2022-2023 pdf >

Normes d'Organització i Funcionament

Normes d’Organització i Funcionament pdf >
Annex I Pla d’igualtat i convivencia. pdf >
Annex II. Pla de salut i higiene pdf >

Projecte educatiu de centre

PROJECTE EDUCATIU CURS 2021-2022 pdf >
Annex 1. Poposta pedagògica pdf >
Annex 2. Pla de normalització lingüística pdf >
Annex 3. Pla d’acció tutorial pdf  >
Annex 5. Pla de foment lector pdf >
Annex 6. Pla d’adaptació i acollida pdf >
Annex 7. Planificació del menjador pdf >

Programació general anual
PGA 2021-2022 pdf >
Programació didàctica Solets 21-22 pdf >
Programació didàctica P1A-Nuvolets- 21-22 pdf >
Programació didàctica Llunes 21-22 pdf >
Programació didàctica Estreles 21-22 pdf >
Consell escolar
Consell escolar pdf>
Aprobació inicial pdf >