2022

Procés de selecció de borsa extraordinària de personal socorrista

Edicte pdf >
Sol·licitud  pdf>
Llista provisional de persones admeses pdf>

Procés de selecció d'una plaça de conserge de poliesportiu

Bases pdf>
Sol·licitud d’inscripció pdf>

El termini de presentació d’instàncies de la convocatòria serà de vint dies hàbils, del 24 de març al 26 d’abril de 2022, tots dos inclosos.

Anunci-DOGV pdf>

2021

Programa ECOVID 2021

PROGRAMA ECOVID 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Destinataris: persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 97.121,35 €

Contractació: 5 persones.

Llocs de treball:
• 2 netejadores
• 2 peons
• 1 auxiliar administrativa

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

 

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE

Programa EMCORP 2021

PROGRAMA EMCORP 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Destinataris: persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 97.121,35 €

Contractació: 5 persones.

Llocs de treball:
• 2 netejadores
• 2 peons
• 1 auxiliar administrativa

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

 

Programa EMPUJU 2021

PROGRAMA EMPUJU 2021

Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas menores de treinta años por mancomunidades de la Comunidad Valenciana, en el marco del Programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana.

Persones destinatàries finals: persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 100.852,35 €

Contractació: 4 persones.

Llocs de treball:
• 1 tècnic d’Esports
• 1 tècnica de Medi Ambient
• 1 arquitecta tècnica
• 1 tècnica d’Igualtat

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE

Procés de selecció de borsa de monitors i monitores de temps lliure per a l'Escola d'Estiu 2021

Anunci resolució alcaldia constitució borsa monitors o monitores de temps lliure escola estiu 2021 pdf>
Anunci llista definitiva admesos borsa monitor o monitora de temps lliure escola estiu 21 pdf>
Anunci llista provisional admesos borsa monitors o monitores temps lliure escola estiu 2021 pdf>
Anunci bases de monitor o monitora temps lliure Escola estiu 2021 pdf>
Sol·licitud monitor o monitora Escola d’Estiu 2021 pdf>

Procés de selecció de borsa de personal socorrista i conserges per a la piscina municipal

Anunci resolució alcaldia constitució borsa de treball de socorristes piscina municipal pdf>
Anunci resolució alcaldia constitució borsa de treball de conserges piscina municipal pdf>
Anunci llista definitiva admesos borsa socorristes i conserges piscina Museros 2021 pdf>
Anunci llista provisional borsa socorristes i conserges piscina, tribunal i data examen pdf>
Anunci resultats prova practica borsa socorristes piscina municipal Museros pdf>
Anunci resultats prova psicotècnica borsa conserges piscina municipal Museros pdf>
Anunci bases borsa socorristes i conserges piscina municipal pdf>
Examen socorristes pdf>

Procés de selecció de peons agrícoles 2021

Acta seleccion peones agricolas pdf>

2020

Plaça de personal tècnic d'administració general

• Anuncio baremación de méritos y calificación final pdf>
• Anuncio corrección del cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio nueva fecha cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio suspensión cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio corrección y lectura del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio lectura y corrección del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio corrección y lectura del segundo ejercicio pdf>
• Plantilla nueva correción examen pdf>
• Anuncio del segundo ejercicio pdf>
• Anuncio del acta de la contestación de las alegaciones y nueva corrección del primer ejercicio pdf>

Places d'agents de la Policia Local
Procés de selecció per a proveir en propietat cinc places d’agent de la Policia Local, tres per torn lliure i dos, per mobilitat.

• Publicació de l’edicte de la llista del procés de selecció de la Policia Local pdf>
• Extracto convocatoria proceso selección agentes Policía Local DOGV nº 8981, 22-12-2020 pdf>
• Edicto rectificación segunda bases agentes Policía Local BOP nº 223, 19-11-2020 pdf>
• Edicto rectificación bases agentes Policía Local BOP nº 196, 13-10-2020 pdf>
• Edicto bases agentes Policía Local BOP nº 242, 18-12-2019 pdf>
• Edicte de la llista provisional de les persones admeses per al procés de selecció pdf>

Procés de selecció brigada municipal

Procés de selecció i constitució d’una borsa de treball de peons i peones de la brigada municipal

El termini de presentació de la sol·licitud i documentació corresponent és de 10 dies hàbils, del 19 de novembre al 2 de desembre de 2020, els dos inclosos.

• Edicte bases borsa personal brigada municipal pdf>
• Sol·licitud peó i peones brigada muncipal pdf>

Se informa sobre la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal, i designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció.

El personal aspirant disposa d’un termini de dos dies, 17 i 18 de març, per motius d’urgència, per a esmenar les deficiències corregibles o, en cas de persones excloses, per a formular les al·legacions que estimen convenients per als seus interessos.

• Edicte llista provisional i OTS borsa Brigada pdf>

Se informa sobre la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Edicte llista definitiva borsa Brigada pdf>

S’anuncia l’acta de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunci de l’acta selecció personal Brigada pdf>

S’anuncia l’acta 2 de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunci de l’acta 2 selecció personal Brigada pdf>

S’anuncia l’acta 3 de selecció i la resolució de la llista i funcionament de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunio del acta 3 selección personal Brigada pdf>
• Resolució llista i funcionament borsa brigada pdf>

Programa ECOVID 2020

ECOVID 2020
Programa de subvencions iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les corporacions locals.

• Acta auxiliar administrativa ECOVID pdf >
• Acta peó ECOVID pdf >
• Acta personal neteja ECOVID pdf >
• Nova acta de personal de neteja pdf >

Programa EMPUJU 2020

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES), destinat a persones joves majors de 16 anys d’edat, beneficiàries d’AVALEM JOVE de la Comunitat Valenciana.

Es publiquen les actes de selecció de 17 de desembre de 2020 dels llocs de treball següents:
1 tècnic o tècnica de medi ambient
1 arquitecte tècnic
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 21 al 23 de desembre de 2020, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.

• Acta técnico medio ambiente pdf>
• Acta arquitecto técnico pdf>

Es publica nova acta de selecció, de 25 de gener de 2021, del lloc d’arquitecte tècnic, per vacant.
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 26 al 28 de gener de 2021, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.

• Acta Museros arquitecto técnico pdf>

Borsa de treball del personal de neteja d'espais públics

• Acta selecció personal neteja espais públics pdf>
• Edicte llista provisional personal admés en borsa neteja espais públics pdf>
• Edicte bases borsa personal neteja espais públics pdf>
• Sol·licitud personal neteja espais públics pdf>

Monitor o monitora de temps lliure per a l'Escola d'Estiu

• Acta de selecció personal Escola d’Estiu pdf>
• Edicte llista definitiva personal exclós i admés monitors i monitores temps lliure i OTS pdf>
• Edicte llista provisional personal exclós i admés monitors i monitores temps lliure i OTS pdf>
• Sol·licitud monitor o monitora per a l’Escola d’Estiu pdf>
• Edicte bases monitor o monitora per a l’Escola d’Estiu pdf>

Borsa de treball per a auxiliar de l'agència de lectura

• Anunci acta definitiva i resolució de reclamacions per a l’agència lectura pdf>
• Anunci acta selecció auxiliar agència lectura pdf>
• Llista definitiva del personal aspirant admés pdf>
• Llista provisional del personal aspirant admés i designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció pdf>
• Sol·licitud auxiliar d’agència de lectura pdf>
• Edicte bases auxiliar d’agència de lectura pdf>

Procés de selecció per a personal funcionari de carrera

• Resolució d’Alcaldia d’aprovació definitiva de la plaça de TAG pdf>
• Anunci del nomenament de funcionariat pdf>
• Anunci de la correcció del quart exercici pdf>
• Anunci del tercer exercici pdf>
• Anunci de la correcció i lectua del segon exercici pdf>
• Anunci del segon exercici pdf>
• Plantilla nova de la correcció de l’examen pdf>
• Anunci de l’acta de la contestació pdf>
• Edicte de la llista definitiva de personal admés pdf>
• Edicte de la llista provisional de personal admés pdf>
• Edicte bases BOP nº 83 26-03-2020 pdf>
• Anunci BOE nº 83 26-03-2020 pdf>

2019

Procés de selecció de monitors de la Casa de Cultura. Inglés, valencià, dibuix i pintura.

Anglés 2020
• Acta borsa treball monitor o monitora d’anglés per substitució pdf>
• Edicte llista provisional d’anglés pdf>
• Edicte nou termini monitor o monitora d’anglés per substitució pdf>
• Sol·licitud anglés 2020 pdf>

Anglés 2019-2020
• Anunci acta monitor o monitora anglés pdf>
• Edicte llista definitiva i convocatoria de la prova pràctica monitor o monitora d’anglés pdf>
• Edicte nou termini monitor o de valencià i d’anglés pdf>
• Sol·licitud monitor o monitora de valencià o d’anglés pdf>

Valencià
• Edicte llista definitiva d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte llista provisional d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte llista provisional d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte nou termini monitor monitora de valencià i d’anglés pdf>
• Sol·licitud monitor monitora de valencià o d’anglés pdf>

Monitor o monitora de dibuix i pintura de la Casa de Cultura

• Sol·licitud dibuix i pintura 2019-2020 (2) pdf>
• Sol·licitud dibuix i pintura 2019-2020 (1) pdf>
• Edicte relació personal admés i convocatòria de prova pràctica pdf>

Coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura

• Anunci de l’acta de 17 de desembre de 2019 pdf>
• Anunci de l’acta del 9 de desembre de 2019 pdf>
• Edicte bases coordinador o coordinadora de la Casa Cultura pdf>
• Edicte llista definitiva, OTS i data prova a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte llista provisional admesos a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Examen en valencià Casa de Cultura pdf>
• Resolució 943-2019 de constitució de borsa de treball de coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura pdf>
• Sol·licitud coordinador o coordinadora Casa de Cultura pdf>
• Solucionari pdf>

La Dipu et Beca 2019

• Inscripció Dipu et beca 2019 pdf>
• Edicte bases Dipu et Beca 2019 pdf>
• Edicte bases Dipu et Beca 2019 2a convocatòria.pdf>
• Anunci acta Dipu et beca 2019 pdf>
• Acta de selecció Dipu et beca pdf>

Monitors i monitores d'activitats de temps lliure per a l'Escola d'Estiu

• Edicte bases Escola d’Estiu 2019 pdf>
• Acta selecció monitors i monitores de temps lliure pdf>

Coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura

• Solucionari pdf>
• Sol·licitud coordinador o coordinadora Casa de Cultura pdf>
• Resolució 943-2019 de constitució de borsa de treball de coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura pdf>
• Examen en valencià Casa de Cultura pdf>
• Edicte llista provisional admesos a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte llista definitiva, OTS i data prova a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte bases coordinador o coordinadora de la Casa Cultura pdf>
• Anunci de l’acta del 9 de desembre de 2019 pdf>
• Anunci de l’acta de 17 de desembre de 2019 pdf>

Socorristes per a la piscina municipal

• Sol·licitud monitor natació i aiguagim 2019 pdf>
• Edicte bases monitor o monitora de natació i d’aiguagim 2019 pdf>
• Acta 2019 monitor natación y aquagym pdf>

Tècnic o tècnica superior en educació infantil

• Sol·licitud tècnic o tècnica superior en Educació Infantil amb contracte de relleu pdf>
• Edicte llistat definitiu pdf>
• Edicte llista provisional admesos i exclosos pdf>
• Edicte bases selecció tècnic o tècnica superior en Educació Infantil amb contracte de relleu (1) pdf>
• Acta tècnica superior educació infantil pdf>
• Acta 2 Tècnica Superior Educación Infantil pdf>

Oficial de la Policia Local de Museros

• Sol·licitud oficial de policia local pdf>
• Resolución composición órgano técnico selección de oficial de policía local pdf>
• Edicto lista provisional oficial de policía local pdf>
• Edicto bases específicas bolsa oficial de la policía local pdf>