2024

Bases generals que regiran les convocatòries de personal de l'ajuntament de Museros

Anunci bases generals ajuntament Museros pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos de selecció Museros pdf>

Oferta d'ocupació pública ordinària 2024

Anunci de l’oferta d’ocupació publica de 2024 pdf>

Procés de selecció i constitució d'una borsa de treball de conserges per a la piscina municipal

Anunci Publicació Bases i Convocatòria Conserges Piscina pdf>

Sol·licitud conserge de piscina municipal pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos de selecció Museros pdf>

Anunci llista provisional persones admeses i excloses conserge piscina 2024 pdf>

Anunci llista definitiva conserge piscina pdf>

Anunci i criteris de baremació exercici fase-oposició Conserges de piscina pdf>

Resultats examen prova psicotècnica bossa conserges piscina pdf>

Resolució al·legació i resultats del concurs de mèrits i proposta de formació de bossa de conserges de piscina pdf>

Resolució d’al·legacions de la baremació provisional de conserges de piscina pdf>

Constitució de la bossa de conserges per a la piscina municipal pdf>

Procés de selecció de segona bossa extraordinària de socorristes

Anunci Bases Específiques Socorristes pdf>

Sol·licitud socorrista de piscina municipal pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos de selecció Museros pdf>

Admesos Provisional socorristes piscina pdf>

Llista definitiva persones admeses i excloses socorristes piscina pdf>

Formació d’una segona borsa de treball extraordinària de socorristes piscina pdf>

Resultats de l’exercici segona bossa extraordinària de Socorristes pdf>

Anunci resultats concurs de mèrits i baremació provisional segona borsa de treball extraordinària socorristes pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'operari de servicis múltiples, inclosa en la OEP de 2024

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos de selecció Museros pdf>

Procés de selecció de tres places de personal de neteja (VIÀRIA), inclosa en la OEP de 2024

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos de selecció Museros pdf>

2023

Bases generals que regiran les convocatòries de personal de l'ajuntament de Museros

Anunci bases generals ajuntament Museros pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'administratiu/va de gestió tributària, OEP estabilització 2021 (personal funcionari de carrera)

Anunci BOP n 250 30 12 22 BE administratiu/a gestió tributària pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, OEP estabilització 2021 (personal funcionari de carrera)
Anunci BOP n 250 30 12 22 BE arquitecte/a tècnic/a pdf>
Convocatòria i inici del termini de presentació d’instàncies del procés de selecció d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Llista provisional persones admeses i excloses procés selecció arquitecte tècnic pdf>
Resultats del concurs i proposta nomenament d’arquitecte-a tècnic-a funcionari de carrera pdf>
Resultats revisió de les esmenes, resultat i crida pdf>
Anunci de constitució de la bossa d’arquitecte/a tècnic/a pdf>
Procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de recursos humans, desenvolupament local i auxili judicial, OEP estabilització 2021 (personal funcionari de carrera)

Anunci BOP 30 12 22 BE Auxiliar Admin RH Desenvolupament Local Auxili Judicial pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Anunci informació publicació errònia BOE pdf>

Convocatòria d’una plaça d’auxiliar de recursos humans pdf>

Segon anunci informació publicació errònia BOE 25 05 24 pdf>

Anunci inici presentació de sol·licituds procés auxiliar administratiu/a de recursos humans, desenvolupament local i auxili judicial pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de comptabilitat, OEP estabilització 2021 (personal funcionari de carrera)

Anunci BOP núm. 250 301222 BE auxiliar administratiu comptable pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Anunci informació publicació errònia BOE pdf>

Segundo anuncio información publicación errónea BOE 25 05 24 pdf>

Anunci inici presentació de sol·licituds procés auxiliar administratiu/a de comptabilitat pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'auxiliar d'agència de lectura, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP núm. 250 301222 BE auxiliar agencia lectura pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Procés de selecció d’una plaça d’auxiliar d’agència de lectura pdf>
Admesos provisional agència de lectura pdf>
Llista definitiva Auxiliar Agència de Lectura pdf>
Resultats del concurs i la proposta de contractació d’un auxiliar d’agència de lectura pdf>

Procés de selecció de tres places d'auxiliar d'educació infantil, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix discontinu)

Anunci BOP nº 250 301222 BE auxiliar educació infantil pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Anunci llesta admesos provisional AEI pdf>

Procés de selecció d'una plaça de capatàs, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE capatàs pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Procés de selecció d'una plaça de conserge, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 30 12 22 BE conserge pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Termini de presentació d’instàncies del procés de selecció d’una plaça de conserge pdf>
Admesos provisional conserge pdf>
Anunci llista definitiva i membres del OTS del procés de selecció d’una plaça de conserge inclosa en la OEP extraordinària estabilització empre temporal (personal laboral fix) per a l’exercici 2021 pdf>
Anunci dels resultats del concurs i proposta de contractació per a conserge pdf>

Procés de selecció d'una plaça de coordinador/a de la casa de la cultura, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 30 12 22 BE coordinador/a casa cultura pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Procés de selecció d'una plaça d'encarregat/da de neteja, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 30 12 22 BE encarregat/da neteja pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Procés de selecció de vint-i-dues places de netejador/a, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Anunci BOP nº- 250-301222 BE netejador pdf>
Anunci BOP correcció bases 22 places netejador incloses en OEP estabilització ocupació temporal-2021 pdf>
Anunci convocatòria i inici del termini de presentació d’instàncies pdf>
Llista provisional admeses i excloses netejadores pdf>
Anunci resultat concurs i de contractació 22 places personal neteja pdf>
Anunci BORSA DE PERSONAL NETEJA pdf>

Procés de selecció de tres places mestre/a en educació infantil, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE mestre/a educació infantil pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Convocatòria mestres d’educació infantil pdf>
Admesos provisional mestres d’educació infantil pdf>
Anunci bases tres places d’auxiliar d’educació infantil pdf>
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del procés de tres places de mestres d’educació infantil pdf>

Procés de selecció d'una plaça de mestre/a especialista en audició i llenguatge, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP núm. 250 301222 BE mestre/a especialista audició i llenguatge pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Convocatòria mestre especialista audició i llenguatge pdf>
Admesos provisional mestre especialistes en audició i llenguatge pdf>
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del procés d’una plaça de mestres d’audició i llenguatge pdf>

Procés de selecció d'una plaça de monitor/a esportiu/va, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 30 12 22 BE monitor/a esportiu pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Llista provisional persones admeses i excloses procés selecció monitor esportiu pdf>
Llista definitiva admeses i excloses processe selecció monitor esportiu pdf>
Anunci resultat concurs procés selecció 1 plaça monitor-a esportiu pdf>

Procés de selecció d'una plaça de monitor/a de dibuix i pintura, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix discontinu a temps parcial)

Anunci BOP nº 250 301222 BE monitor/a dibuix i pintura pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Anunci llista definitiva admesos monitor dibuix i pintura pdf>
Resultats concurs i proposta contractació monitora dibuix i pintura pdf>

Procés de selecció d'una plaça de monitor/a de pilates, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix discontinu a temps parcial)

Anunci BOP nº 250 301222 BE monitor/a pilates pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Anunci llesta admesos i exclosos processe selecció monitor pilates pdf>
Anunci resultats concurs de mèrits i proposta contract monitor pilates pdf>

Procés de selecció una plaça de monitor/a de restauració i artesania, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix discontinu a temps parcial)

Anunci BOP nº 250 301222 BE monitor/a restauració i artesania pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Llista provisional persones admeses i excloses monitor restauració i artesania pdf>
Llista definitiva admeses i excloses monitor restauració i artesania pdf>
Anunci resultats concurs de mèrits i proposta contract monitor restauració i artesania pdf>

Procés de selecció una plaça de monitor/a de ioga, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix discontinu a temps parcial)

Anunci BOP nº 250 30 12 22 BE monitor/a ioga pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Llista provisional persones admeses i excloses monitor ioga pdf>
Llista definitiva admeses i excloses processe selecció monitor ioga pdf>
Anunci resultats concurs de mèrits proposta formació borsa i proposta contract monitor ioga pdf>
Constitució Borsa Monitors de Ioga Casa de la Cultura pdf>

Procés de selecció de huit places de peons/as pertanyents a la brigada municipal, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE peons/as pdf>
Convocatòria i inicie termini de presentació processos de selecció diverses places pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Llista provisional persones admeses i excloses peons pdf>
Llista definitiva persones admeses i excloses peons brigada pdf>
Anunci resultat concurs i de contractació 8 peons brigada anonimitzat pdf>
Anunci constitució BORSA DE PEONS pdf>

Procés de selecció de dues places de tècnic/a atenció especialitzada, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE tècnic/a atenció especialitzada pdf>

Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>

Anunci TAE-TAEES pdf>

Anunci llista definitiva persones admeses 2 places de tècnic atenció especialitzada pdf>

Procés de selecció d'una plaça de tècnic/a atenció especialitzada/educador/a social OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE tècnic/a atenció especialitzada educador social pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Anunci TAE-TAEES pdf>
Llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció d’una plaça de tècnic/a d’atenció especialitzada/educador/a social, inclosa en la OEP extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal (personal laboral fix) pdf>
Anuncio lista definitiva personas admitidas 1 plaza técnico atención especializada/educador-a social
pdf>

Procés de selecció de dues places de tècnic/a en educació infantil, OEP estabilització 2021 (personal laboral fix)

Anunci BOP nº 250 301222 BE tècnic/a educació infantil pdf>
Informació sobre la presentació de sol·licituds de processos d’estabilització Museros pdf>
Convocatòria tècnic d’educació infantil pdf>
Admesos provisional tècnics d’educació infantil pdf>
Resultats del concurs de mèrits i proposta de contractació de dos places de tècnic/a en educació infantil pdf>

Col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals per a 2023, Plans especials d'ocupació zones rurals deprimides “Projectes de garantia de complement de renda”

Acta baremació Museros anonimitzada pdf>

2022

Bossa treball administratiu gestió tributària per millora d'ocupació

Anunci constitució bossa treball administratiu gestió tributària per millora d’ocupació pdf>
Anunci resultat valoració mèrits borsa treball administratiu gestió tributària per millora d’ocupació pdf>
Llista d’admesos i exclosos lloc d’administratiu gestió tributària pdf>
Anunci bossa treball administratiu gestió tributària per millora d’ocupació pdf>
Instància processos selectius ajuntament Museros pdf>

Bossa treball administratiu vacant per millora d'ocupació

Anunci constitució bossa treball administratiu vacant per millora d’ocupació pdf>
Anunci resultat valoració mèrits borsa treball administratiu vacant per millora d’ocupació pdf>
Llista d’admesos i exclosos lloc d’administratiu vacant pdf>
Anunci bossa treball administratiu vacant per millora d’ocupació pdf>
Instància processos selectius ajuntament Museros pdf>

Procés de selecció plaça administratiu/a contractació administrativa per promoció interna, inclosa en OEP ordinària 2021

Anunci nomenament funcionària de carrera pdf>
Resultats procés selectiu administratiu contractació administrativa pdf>
Llista admesos i exclosos membres OTS i data examen pdf>
Bases específiques per a la selecció d’una plaça d’administratiu/va pdf>
Instància processos selectius ajuntament Museros pdf>

Programa Explus 2022

Acta peó-peona jardineria o auxiliar jardineria pdf>

Acta procés selecció annex II amb codis signat per tots codis pdf>

Comissió serveis lloc de Tècnic/a de gestió coordinador/a de l'Àrea Sociocultural i de Promoció Econòmica

Anunci Comissió serveis Tècnic de gestió pdf>

Programa EMPUJU 2022

PROGRAMA EMPUJU 2022

Actes de selecció del programa EMPUJU 2022
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana.

O.E. REACT-UE 1: Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores.

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Actes de selecció del programa EMPUJU 2022, de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

1. Acta arxiver-a pdf>
2. Acta auxiliar administratiu-a pdf>

NOTA: Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l’acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren adequades.

Procés de selecció per a plaça de tècnic/a especialista en educació infantil

Anunci Resolució Alcaldia constitució borsa de treball pdf>
Anunci dels resultats de la fase de concurs i proposta de contractació tècnic especialista en educació infantil pdf>
Anunci resultats exercici fase oposició process selecció TEI pdf>
Anunci lectura exercici process selecció tècnic educació infantil pdf>
Anunci admesos i exclosos procés selecció TEI, membres OTS i data examen pdf>
Anunci convocatòria TEI en DOGV pdf>
Anunci bases TEI en BOP pdf>
Bases i convocatòria per a proveir una plaça de tècnic/a especialista en educació infantil pdf>

Procés de selecció de borsa extraordinària de personal socorrista

Edicte pdf >
Sol·licitud  pdf>
Llista provisional de persones admeses pdf>
Anunci acta 1 pdf>
Anunci acta 2 pdf>
Anunci constitució borsa extraordinària personal socorrista pdf>

Procés de selecció d'una plaça de conserge de poliesportiu

Anunci revisió al·legació de Miguel PM contra baremació mèrits procés selectiu conserge poliesportiu pdf>

Anunci del resultat de la revisió dels exercicis de dos aspirants i resultats de la fase del concurs del procés selectiu per a conserge del poliesportiu pdf>

Anunci del resultat de l’únic exercici del procés selectiu de conserge del poliesportiu pdf>

Llista d’admesos, membres del OTS i data de l’únic exercici de procés selectiu conserge poliesportiu pdf>

Sol·licitud d’inscripció pdf>

Anunci-DOGV pdf>

Bases pdf>

TEMA 6. Protocol d’obertura i ús del poliesportiu municipal de Museros pdf>
TEMA 7. Entitats i associacions esportives del municipi de Museros pdf>
TEMA 8. Activitats esportives de la Regidoria d’esports en el municipi de Museros pdf>

Oferta d'ocupació

Anunci BOP 30 05 22 ampliació OEP estabilització empre temporal 2021 pdf>
Anunci bop núm. 84 de 26 05 22 OEP ordinària 2022 pdf>
Anunci OEP extraordinària estabilització temporal 2021 FUNCIONARIS pdf>
Anunci OEP extraordinària estabilització temporal 2021 LABORALS pdf>
Anunci OEP ordinària 21 Museros pdf>

2021

Programa ECOVID 2021

PROGRAMA ECOVID 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Destinataris: persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 97.121,35 €

Contractació: 5 persones.

Llocs de treball:
• 2 netejadores
• 2 peons
• 1 auxiliar administrativa

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

 

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE

Programa EMCORP 2021

PROGRAMA EMCORP 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Destinataris: persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 97.121,35 €

Contractació: 5 persones.

Llocs de treball:
• 2 netejadores
• 2 peons
• 1 auxiliar administrativa

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

 

Programa EMPUJU 2021

PROGRAMA EMPUJU 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys per mancomunitats de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

Persones destinatàries finals: persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 100.852,35 €

Contractació: 4 persones.

Llocs de treball:
• 1 tècnic d’Esports pdf>
• 1 tècnica de Medi Ambient pdf>
• 1 arquitecta tècnica pdf>
• 1 tècnica d’Igualtat pdf>

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE

Procés de selecció de borsa de monitors i monitores de temps lliure per a l'Escola d'Estiu 2021

Anunci resolució alcaldia constitució borsa monitors o monitores de temps lliure escola estiu 2021 pdf>
Anunci llista definitiva admesos borsa monitor o monitora de temps lliure escola estiu 21 pdf>
Anunci llista provisional admesos borsa monitors o monitores temps lliure escola estiu 2021 pdf>
Anunci bases de monitor o monitora temps lliure Escola estiu 2021 pdf>
Sol·licitud monitor o monitora Escola d’Estiu 2021 pdf>

Procés de selecció de borsa de personal socorrista i conserges per a la piscina municipal

Anunci resolució alcaldia constitució borsa de treball de socorristes piscina municipal pdf>
Anunci resolució alcaldia constitució borsa de treball de conserges piscina municipal pdf>
Anunci llista definitiva admesos borsa socorristes i conserges piscina Museros 2021 pdf>
Anunci llista provisional borsa socorristes i conserges piscina, tribunal i data examen pdf>
Anunci resultats prova practica borsa socorristes piscina municipal Museros pdf>
Anunci resultats prova psicotècnica borsa conserges piscina municipal Museros pdf>
Anunci bases borsa socorristes i conserges piscina municipal pdf>
Examen socorristes pdf>

Procés de selecció de peons agrícoles 2021

Acta selecció peons agrícoles pdf>

2020

Plaça de personal tècnic d'administració general

• Anuncio baremación de méritos y calificación final pdf>
• Anuncio corrección del cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio nueva fecha cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio suspensión cuarto ejercicio pdf>
• Anuncio corrección y lectura del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio lectura y corrección del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio del tercer ejercicio pdf>
• Anuncio corrección y lectura del segundo ejercicio pdf>
• Plantilla nueva correción examen pdf>
• Anuncio del segundo ejercicio pdf>
• Anuncio del acta de la contestación de las alegaciones y nueva corrección del primer ejercicio pdf>

Places d'agents de la Policia Local

Procés de selecció per a proveir en propietat cinc places d’agent de la Policia Local, tres per torn lliure i dos, per mobilitat.

• Segon Anunci sobre Resolució alcaldia borsa de treball agents policia local pdf>
• Constitución bolsa de trabajo agentes Policía Local pdf>
• Resultado reconocimiento médico, constitución bolsa trabajo proceso selectivo turno libre 3 plazas agente Policía Local pdf>
• Prueba reconocimiento médico turno libre proceso selectivo tres plazas agente Policía Local pdf>
• Resultado sexto ejercicio valenciano proceso selectivo tres plazas agente Policía Local pdf>
• Resultados quinto ejercicio supuesto practico turno libre proceso selectivo tres plazas agentes Policía Local pdf>
• Aprobados pruebas físicas y convocatoria fecha ejercicio practico proceso selectivo tres plazas agente Policía Local pdf>
• Nota aclaratoria pruebas físicas proceso selectivo policías locales pdf>
• Nueva convocatoria pruebas físicas turno libre agentes policía local pdf>
• Nombramiento dos agentes turno movilidad, proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Cancelación convocatoria pruebas físicas proceso selección 3 plazas por turno libre de agente Policía Local pdf>
• Resultados prueba reconocimiento médico y concurso méritos dos plazas de agente Policía Local por turno movilidad pdf>
• Resolución alegaciones cuestionario tipo test y convocatoria pruebas físicas turno libre agentes Policía Local pdf>
• Corrección examen test agente policía pdf>
• Examen policía tipo test pdf>
• Resultado tercer ejercicio cuestionario tipo test turno libre proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Prueba reconocimiento médico turno movilidad proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Revisión resultado prueba psicotécnica turno libre y movilidad proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Revisión resultado prueba psicotécnica turno libre y movilidad proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Rectificación fecha revisión resultado prueba psicotécnica turno libre y movilidad proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>
• Resultado prueba psicotécnica turno libre y movilidad proceso selectivo cinco plazas agente Policía Local pdf>

Procés de selecció brigada municipal

Procés de selecció i constitució d’una borsa de treball de peons i peones de la brigada municipal

El termini de presentació de la sol·licitud i documentació corresponent és de 10 dies hàbils, del 19 de novembre al 2 de desembre de 2020, els dos inclosos.

• Edicte bases borsa personal brigada municipal pdf>
• Sol·licitud peó i peones brigada muncipal pdf>

Se informa sobre la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal, i designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció.

El personal aspirant disposa d’un termini de dos dies, 17 i 18 de març, per motius d’urgència, per a esmenar les deficiències corregibles o, en cas de persones excloses, per a formular les al·legacions que estimen convenients per als seus interessos.

• Edicte llista provisional i OTS borsa Brigada pdf>

Se informa sobre la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Edicte llista definitiva borsa Brigada pdf>

S’anuncia l’acta de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunci de l’acta selecció personal Brigada pdf>

S’anuncia l’acta 2 de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunci de l’acta 2 selecció personal Brigada pdf>

S’anuncia l’acta 3 de selecció i la resolució de la llista i funcionament de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

• Anunio del acta 3 selección personal Brigada pdf>
• Resolució llista i funcionament borsa brigada pdf>

Programa ECOVID 2020

ECOVID 2020
Programa de subvencions iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les corporacions locals.

• Acta auxiliar administrativa ECOVID pdf >
• Acta peó ECOVID pdf >
• Acta personal neteja ECOVID pdf >
• Nova acta de personal de neteja pdf >

Programa EMPUJU 2020

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES), destinat a persones joves majors de 16 anys d’edat, beneficiàries d’AVALEM JOVE de la Comunitat Valenciana.

Es publiquen les actes de selecció de 17 de desembre de 2020 dels llocs de treball següents:
1 tècnic o tècnica de medi ambient
1 arquitecte tècnic
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 21 al 23 de desembre de 2020, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.

• Acta técnico medio ambiente pdf>
• Acta arquitecto técnico pdf>

Es publica nova acta de selecció, de 25 de gener de 2021, del lloc d’arquitecte tècnic, per vacant.
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 26 al 28 de gener de 2021, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.

• Acta Museros arquitecto técnico pdf>

Borsa de treball del personal de neteja d'espais públics

• Acta selecció personal neteja espais públics pdf>
• Edicte llista provisional personal admés en borsa neteja espais públics pdf>
• Edicte bases borsa personal neteja espais públics pdf>
• Sol·licitud personal neteja espais públics pdf>

Monitor o monitora de temps lliure per a l'Escola d'Estiu

• Acta de selecció personal Escola d’Estiu pdf>
• Edicte llista definitiva personal exclós i admés monitors i monitores temps lliure i OTS pdf>
• Edicte llista provisional personal exclós i admés monitors i monitores temps lliure i OTS pdf>
• Sol·licitud monitor o monitora per a l’Escola d’Estiu pdf>
• Edicte bases monitor o monitora per a l’Escola d’Estiu pdf>

Borsa de treball per a auxiliar de l'agència de lectura

• Anunci acta definitiva i resolució de reclamacions per a l’agència lectura pdf>
• Anunci acta selecció auxiliar agència lectura pdf>
• Llista definitiva del personal aspirant admés pdf>
• Llista provisional del personal aspirant admés i designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció pdf>
• Sol·licitud auxiliar d’agència de lectura pdf>
• Edicte bases auxiliar d’agència de lectura pdf>

Procés de selecció per a personal funcionari de carrera

• Resolució d’Alcaldia d’aprovació definitiva de la plaça de TAG pdf>
• Anunci del nomenament de funcionariat pdf>
• Anunci de la correcció del quart exercici pdf>
• Anunci del tercer exercici pdf>
• Anunci de la correcció i lectua del segon exercici pdf>
• Anunci del segon exercici pdf>
• Plantilla nova de la correcció de l’examen pdf>
• Anunci de l’acta de la contestació pdf>
• Edicte de la llista definitiva de personal admés pdf>
• Edicte de la llista provisional de personal admés pdf>
• Edicte bases BOP nº 83 26-03-2020 pdf>
• Anunci BOE nº 83 26-03-2020 pdf>

2019

Procés de selecció de monitors de la Casa de Cultura. Anglés, valencià, dibuix i pintura.

Anglés 2020
• Acta borsa treball monitor o monitora d’anglés per substitució pdf>
• Edicte llista provisional d’anglés pdf>
• Edicte nou termini monitor o monitora d’anglés per substitució pdf>
• Sol·licitud anglés 2020 pdf>

Anglés 2019-2020
• Anunci acta monitor o monitora anglés pdf>
• Edicte llista definitiva i convocatoria de la prova pràctica monitor o monitora d’anglés pdf>
• Edicte nou termini monitor o de valencià i d’anglés pdf>
• Sol·licitud monitor o monitora de valencià o d’anglés pdf>

Valencià
• Edicte llista definitiva d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte llista provisional d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte llista provisional d’admesos i d’exclosos a monitor monitora de valencià pdf>
• Edicte nou termini monitor monitora de valencià i d’anglés pdf>
• Sol·licitud monitor monitora de valencià o d’anglés pdf>

Monitor o monitora de dibuix i pintura de la Casa de Cultura

• Sol·licitud dibuix i pintura 2019-2020 (2) pdf>
• Sol·licitud dibuix i pintura 2019-2020 (1) pdf>
• Edicte relació personal admés i convocatòria de prova pràctica pdf>

Coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura

• Anunci de l’acta de 17 de desembre de 2019 pdf>
• Anunci de l’acta del 9 de desembre de 2019 pdf>
• Edicte bases coordinador o coordinadora de la Casa Cultura pdf>
• Edicte llista definitiva, OTS i data prova a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte llista provisional admesos a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Examen en valencià Casa de Cultura pdf>
• Resolució 943-2019 de constitució de borsa de treball de coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura pdf>
• Sol·licitud coordinador o coordinadora Casa de Cultura pdf>
• Solucionari pdf>

La Dipu et Beca 2019

• Inscripció Dipu et beca 2019 pdf>
• Edicte bases Dipu et Beca 2019 pdf>
• Edicte bases Dipu et Beca 2019 2a convocatòria.pdf>
• Anunci acta Dipu et beca 2019 pdf>
• Acta de selecció Dipu et beca pdf>

Monitors i monitores d'activitats de temps lliure per a l'Escola d'Estiu

• Edicte bases Escola d’Estiu 2019 pdf>
• Acta selecció monitors i monitores de temps lliure pdf>

Coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura

• Solucionari pdf>
• Sol·licitud coordinador o coordinadora Casa de Cultura pdf>
• Resolució 943-2019 de constitució de borsa de treball de coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura pdf>
• Examen en valencià Casa de Cultura pdf>
• Edicte llista provisional admesos a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte llista definitiva, OTS i data prova a coordinador o coordinadora Casa Cultura pdf>
• Edicte bases coordinador o coordinadora de la Casa Cultura pdf>
• Anunci de l’acta del 9 de desembre de 2019 pdf>
• Anunci de l’acta de 17 de desembre de 2019 pdf>

Socorristes per a la piscina municipal

• Sol·licitud monitor natació i aiguagim 2019 pdf>
• Edicte bases monitor o monitora de natació i d’aiguagim 2019 pdf>
• Acta 2019 monitor natación y aquagym pdf>

Tècnic o tècnica superior en educació infantil

• Sol·licitud tècnic o tècnica superior en Educació Infantil amb contracte de relleu pdf>
• Edicte llistat definitiu pdf>
• Edicte llista provisional admesos i exclosos pdf>
• Edicte bases selecció tècnic o tècnica superior en Educació Infantil amb contracte de relleu (1) pdf>
• Acta tècnica superior educació infantil pdf>
• Acta 2 Tècnica Superior Educación Infantil pdf>

Oficial de la Policia Local de Museros

• Sol·licitud oficial de policia local pdf>
• Resolución composición órgano técnico selección de oficial de policía local pdf>
• Edicto lista provisional oficial de policía local pdf>
• Edicto bases específicas bolsa oficial de la policía local pdf>