Àrea de Joventut

L’Àrea de Joventut de Museros posa a disposició de l’Espai Jove, un lloc on es podrà informar de tot allò que siga del vostre interés: oci, formació, beques, concursos, salut, temps lliure, convocatòries obertes… Acosta’t i descobreix el que pot oferir-te aquest servei.

Des de l’Àrea, ens marquem com a objectius, entre altres, els següents:

  • Fomentar la participació dels joves i de les joves en tots els àmbits socials, en impulsar l’associacionisme juvenil com a element concret de participació, i en facilitar per a això els canals, mitjans i recursos adequats.
  • Desenvolupar alternatives a l’oci i al temps lliure de la joventut, que servisquen com a element de prevenció de riscos.
  • Promocionar i impulsar la creació artística, cultural i educativa dels joves i de les joves mitjançant activitats de difusió i promoció.
  • Dinamitzar l’espai educatiu i afavorir la formació integral de la joventut, en promoure activitats complementàries a les actuacions acadèmiques.
  • Informar i presentar recursos a les persones joves sobre temes o assumptes d’interés, i assessorar-los sobre qüestions de caràcter laboral, habitatge, etc.
  • Promoure actuacions que afavorisquen l’acostament de la joventut al municipi i a uns altres municipis del voltant de Museros.
  • Oferir alternatives de temps lliure als joves i a les joves, en proporcionar-los l’oportunitat de relacionar-se amb uns altres joves i motivar-los a adoptar una actitud participativa.
  • Promocionar processos de formació no formal i informal que contribuïsquen al desenvolupament integral dels joves i de les joves.
  • Facilitar subvencions econòmiques i assistència tècnica per al desenvolupament de diverses activitats proposades des de les associacions juvenils.

La tècnica de joventut treballa diàriament en atendre els joves i les joves i, en general, tot el que te a veure amb ells i amb elles.

Estudia demandes, interessos i necessitats, i informa, coordina i dinamitza el col·lectiu jove, amb pràctiques d’avaluació que contribueixen en el desenvolupament de polítiques i programes en coordinació amb unes altres entitats.

Participa activament en les reunions i altres activitats de connexió amb el personal tècnic de joventut de l’àrea geogràfica per a la creació de xarxes o per al funcionament de les existents i amb el d’altres àrees en el disseny, en la implementació i en l’avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats d’oci educatiu.

A més, facilita informació i assessorament sobre les activitats, els recursos, els serveis, els programes i les convocatòries que siguen d’interés per a les persones joves i per a les persones que treballen amb joves al municipi.

En general, ofereix informació, assessorament i suport per a fomentar una participació de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d’associacions juvenils, realització d’activitats de voluntariat, fòrums joves o qualsevol altre tipus de participació activa.