L’Àrea de Cultura té com a objectiu la promoció, organització i gestió de la política cultural definida pel govern de Museros, així com l’administració dels mitjans necessaris per a portar-la a bon terme.

És l’encarregada de l’organització de festivals, concerts, cursos, exposicions, conferències, audicions didàctiques, etc. També manté relacions de col·laboració amb altres administracions de la Diputació i la Generalitat i amb organismes públics i privats per a la realització conjunta d’actes culturals.