DIVENDRES, 28 DE JUNY
Ensemble de Bombardinos Vicente Costa
Perfums sonors
Hora: 20.30 h
Lloc: davant la Casa de Cultura

DISSABTE, 29 DE JUNY
Melomans
Libre
Hora: 20.00 h
Lloc: Casa de Cultura

DISSABTE, 6 DE JULIOL
Banda Simfònica de Museros
Un viatge musical
Hora: 22.30 h
Lloc: avinguda de la Creu

DIUMENGE, 7 DE JULIOL
Les Arts amb tu
Concert de cambra de la secció de corda de
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana
Hora: 20.00 h
Lloc: Casa de Cultura

DISSABTE, 13 DE JULIOL
Visitants + Medusa
Olea
22.30 h
Lloc: pàrquing de l’avinguda de Blasco Ibáñez

Entrada gratuïta.