PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CURSOS MUNICIPALS 2022-2023

• La preinscripció no garanteix la plaça fins que no la confirme la coordinadora de la Casa de Cultura i es faça el pagament de la matrícula del curs.

• Les places s’adjudicaran per rigorós ordre de registre d’entrada.

• Les inscripcions en línia amb certificat digital s’hauran de fer dins del mateix horari que les inscripcions presencials.

• Els cursos es regiran pel calendari escolar.

• Qui no complisca el termini de pagament i la presentació del justificant bancari del pagament de la matrícula, es quedarà sense la plaça i s’avisarà l’alumne o l’alumna que estiga en la llista d’espera.

• El màxim és de dues inscripcions per persona i curs.

• El formulari per a les inscripcions es podrà recollir a la Casa de Cultura o es podrà descarregar en el següent enllaç:

https://museros.org/wp-content/uploads/2022/04/a-inscripcio-cursos-municipals.pdf

• El pagament on line es podrà fer a través del següent enllaç:

https://ayuntamientomuseros.tributoslocales.es/va/461775/AMUSEROS/tasas

• Places:
• Màxim: 15 persones per grup.
• Mínim: 10 persones per grup.

• Preus:
Gimnàstica preventiva (menors de 65 anys): 100 €
Ioga en cadira: 25 €
Ioga: 100 €
Pilates: 100 €
Funcional: 100 €
Dibuix i pintura (infantil i adult): 100 €
Artesania i restauració: 100 €
Informàtica: 25 €
Tabal: 100 €
Dolçaina: 100 €
Teatre (infantil i adult): 50 €

TERMINIS D’INSCRIPCIONS

INFORMÀTICA I IOGA EN CADIRA (no hi ha registre en línia)
Dies del 6 al 8 de setembre:
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dimarts a dijous, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.30 h a 20.00 h.
(Per ordre d’arribada, es complimentaran les sol·licituds d’inscripció a la Casa de Cultura, o es portaran ja complimentades).

IOGA
Dies: del 6 al 8 de setembre:
• En línia, amb certificat digital.
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dimarts a dijous, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.30 h a 20.00 h.
El dia 9 de setembre, s’avisarà la persona que tinga plaça en el curs perquè faça el pagament de la matrícula.
Del 12 al 14 de setembre, caldrà entregar el justificant del pagament de la matrícula:
• Correu electrònic: museroscasacultura@gmail.com
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dilluns a dimecres, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.30 h a 20.00 h.

PILATES I FUNCIONAL
Dies: del 12 al 14 de setembre:
• En línia, amb certificat digital.
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dilluns a dijous, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.30 h a 20.00 h.
El dia 15 de setembre, s’avisarà la persona que tinga plaça en el curs perquè faça el pagament de la matrícula.
Del 16 al 20 de setembre, entrega del justificant del pagament de la matrícula:
• Correu electrònic: museroscasacultura@gmail.com
• Presencial: a la Casa de Cultura, divendres, de 10.00 h a 13.00 h i dilluns i dimarts, de 10.00 h a 13.00 i de 17.30 h a 20.00 h.

DIBUIX I PINTURA, ARTESANIA I RESTAURACIÓ, TEATRE, TABAL, DOLÇAINA
Dies: del 20 al 22 de setembre:
• En línia, amb certificat digital.
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dimarts a dijous, de 10.00 h a 13.00 h I de 17.30 h a 20.00 h.
El dia 23 de setembre, s’avisarà la persona que tinga plaça en el curs perquè faça el pagament de la matrícula.
Del 26 al 28 de setembre, entrega del justificant del pagament de la matrícula:
• Correu electrònic: museroscasacultura@gmail.com
• Presencial: a la Casa de Cultura, de dilluns a dimecres, de 10.00 h a 13.00 i de 17.30 h a 20.00 h.

Els cursos de dibuix i pintura i teatre infantil, s’impartiran al CEIP Blasco Ibáñez, si hi ha aules disponibles al centre; en cas contrari, es faran a la Casa de Cultura.
• Dibuix i pintura infantil (de 3 a 12 anys).
• Teatre infantil (de 6 a 12 anys).