Creant des de

Es tracta d’un esdeveniment singular que es proposa realitzar des de l’Ajuntament de Museros amb una periodicitat anual, i l’objecte és fer un homenatge a una persona activa i proactiva de l’àmbit de la cultura, resident i empadronada a Museros.
Cada any se seleccionaran a una persona diferent, possibilitant que siguen diferents llenguatges artístics i diferents àmbits de la Cultura.
La 1a edició d’aquest projecte es dura a terme el mes d’octubre, tenint com a espai central de l’activitat la Casa de la Cultura. L’artista que rebrà l’homenatge és Adriá García, i el títol serà “Creant des del silenci”.