Servei laboral d’infantil i primària

Curs escolar 2022-2023

REQUISITS
• Xiquets i xiquetes matriculats en infantil o primària del CEIP Blasco Ibáñez de Museros.
• Amb progenitors o progenitores o tutors o tutores que treballen, i que ho acrediten mitjançant certificat d’empresa. S’hauran d’aportar certificats vigents signats per les empreses on treballen, en els quals conste la durada del contracte i l’horari.

DURACIÓ
Calendari escolar curs 2022-2023, excepte vacances i festius escolars.

INSCRIPCIONS
Els impresos es recolliran a l’Ajuntament de Museros, al col·legi o es podran descarregar del web municipal.

HORARIS
• Juny i setembre: de 07.30 h a 09.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.
• Resta de mesos: de 07.30 h a 09.00 h i de 17.00 h a 18.00 h.

PREUS
• Tarifa general: 25 €/mes.
• Tarifa especial per custòdia compartida (ús per mig mes): 12,5 €/mes.
• Tarifa per dies solts, en cas d’us esporàdic i no continuat: 4 €/dia complet i 2,50 €/matí o vesprada.

• Per a unes altres tarifes, consulteu l’ordenança.

 

Documents per a la inscripció: