Servei laboral d’infantil i primària

Curs escolar 2021-2022

REQUISITS
• Xiquets i xiquetes matriculats en infantil o primària del CEIP Blasco Ibáñez de Museros.
• Amb mare i pare que treballen, i que ho acrediten mitjançant certificat d’empresa. S’hauran d’aportar certificats vigents de les empreses on treballen el pare i la mare, en els quals conste la durada del contracte i l’horari, amb el segell i la signatura de l’empresa.
• Acceptació de les condicions de participació i les normes de funcionament del protocol d’actuació per la Covid-19.

DURACIÓ
Calendari escolar curs 2021-2022, excepte vacances i festius escolars.

INSCRIPCIONS
Els impresos es recolliran a l’Ajuntament de Museros, al col·legi o es podran descarregar del web municipal.

HORARIS
• Juny i setembre: de 7.30 h a 9.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.
• Resta de mesos: de 7.30 h a 9.00 h i de 17.00 h a 18.00 h.

PREUS
• Tarifa general: 2 5 €/mes.
• Tarifa especial per custòdia compartida (ús per mig mes): 12,5 €/mes.
• Tarifa per dies solts, en cas d’us esporàdic i no continuat: 4 €/dia complet i 2,50 €/matí o
vesprada.
• Per a unes altres tarifes, consulteu l’ordenança.

Nota: Aquest servei compleix amb la normativa estipulada per les autoritats sanitàries i educatives. Es realitzarà si les mesures establides pel govern ho permeten i estarà subjecte a canvis i modificacions d’acord amb les indicacions de l’administració davant la Covid-19.

Documents per a la inscripció: