Àrea d’Educació

Des de l’Àrea d’Educació facilitem informació sobre escolarització, recursos i centres educatius. L’objectiu és comunicar a les mares i pares amb fills en edat escolar sobretot el relacionat amb l’educació, així com informació sobre diferents recursos socials i culturals del municipi de Museros.