Igualtat i violència de gènere

Des que es va començar a treballar en els Drets Humans en una perspectiva transversal de Gènere, es va crear de manera natural la necessitat de treballar els drets de la dona en el seu àmbit privat. Per a això han sigut molts els avanços que, des del context internacional, han donat suport a l’erradicació de la violència sobre la dona, els quals han sigut posteriorment aplicats en àmbits estatals mitjançant recomanacions, indicadors i un treball en xarxa que està reforçant la consecució d’aquest objectiu.