Campanya de prevenció de la prostitució i explotació sexual

L’Ajuntament de Museros va rebre una subvenció de la Diputació de València per import de 4.235 €, en concepte d’ajudes per a ajuntament de municipis adherits en la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, en l’exercici 2022.

Aquesta subvenció tingué com a objectiu desenvolupar projectes i campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere.

En el nostre cas, aquesta subvenció rebuda, es va destinadar per a fer una campanya de prevenció de la prostitució i explotació sexual, i el protocol de coordinació per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en el municipi de Museros.