Transició Ecològica

Aquesta Àrea és la responsable de dirigir la política mediambiental de l’Ajuntament de Museros, participant en tots els procediments i serveis que puguen produir un efecte directe sobre el mitjà, els recursos naturals, la fauna i la flora locals, els hàbits sostenibles i l’ecologia, entre altres.
Tracta de millorar les condicions ambientals de la localitat des d’un paradigma col·lectiu i participatiu, així com d’educar a la ciutadania del demà en el respecte al nostre planeta i a la resta d’espècies amb els qui el compartim, per la qual cosa principalment desenvolupa l’Educació Ambiental en el seu ampli espectre.

– Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU per a l’horitzó de l’any 2030.
– Fomentar l’Educació Ambiental en el municipi de Museros, mitjançant agents dinamitzadors (centres escolars, comerç local, teixit associatiu i el veïnat del poble en general).
– Incidir en els hàbits sostenibles que la societat ha d’adoptar davant la crisi climàtica que té lloc.
– Campanyes de conscienciació mediambiental que sensibilitzen sobre la valoració i cura al Medi Ambient.
– Posar en valor la flora i la fauna del nostre entorn.
– Cura i manteniment de les zones verdes públiques i parcs municipals.
– Gestió i coordinació de la poda de l’arbratge local.
– Benestar animal.
– Protecció de l’avifauna.
– Treballar en pro de la creació d’una comunitat energètica local.
– Ampliació de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques en edificis municipals.

 

Animals

• Gestió de colònies i animals abandonats: Amb la col·laboració de les protectores locals es protegeix els animals domèstics (principalment felins i cànids) que es troben abandonats i/o perduts. D’aquesta manera, es pretén fomentar l’adopció (amb cartells, posts de comunicació, etc.).

• Rutes ornitològiques: Per a despertar l’interés de la població per la fauna local i incentivar la seua protecció, la regidoria ha organitzat per primera vegada diverses rutes ornitològiques per l’horta i el nucli urbà. D’aquesta manera, guiats per un ornitòleg, poden veure i aprendre dels ocells localitzats en el municipi. Addicionalment, s’està preparant una guia sobre els ocells de Museros, amb una descripció concisa dels seus hàbitats, el seu nivell de conservació i l’època de reproducció procliu a cada espècie.

• Xarrades escolars amb associacions: S’organitzen diverses xarrades, en col·laboració amb professionals, per a impartir-les en els centres escolars del municipi. Recentment, l’Associació de Professionals en Defensa dels Animals (PRODA) ha realitzat una explicació als estudiants de l’IES sobre el respecte i la cura de les mascotes (i la seua extrapolació a la convivència amb altres estudiants).

• Protecció de fauna silvestre: En cerca de la cura de les espècies que integren l’ecosistema, es busca la protecció d’espècies amenaçades. Actualment, s’estan portant actuacions per a protegir i fomentar l’aparició de pol·linitzadors (com a “hotels per a insectes”) i s’està portant un control i registre dels nius actius d’avió comú i de la ratapinyada troben repartits pel municipi (amb la finalitat de protegir-los i sancionar als qui els destruïsquen). A més, amb la participació ciutadana s’ha realitzat un concurs de fotografia de papallones (amb el posterior repartiment de guies per a aprendre sobre els lepidòpters).

Manteniment del municipi

• Control de plagues: La regidoria manté i combat les plagues que puguen assolar Museros (siguen de manera constant o estacionals). D’aquesta manera, i en col·laboració amb empreses com *Anticimex, es realitza la detecció i extermini de plagues que inclouen rosegadors (principalment rates), mosquits (com el mosquit tigre) i mosques (mosca de la fruita).

• Neteja de solars: Cada any, Museros realitza una neteja dels solars del municipi amb la finalitat de mantindre’ls lliures de plagues. Així doncs, s’inspeccionen les parcel·les i es notifica als propietaris per a dur a terme aquesta pràctica, en compliment de l’ordenança local vigent.

• Control de deixalles animals: En concret, l’orina i femta dels gossos en via pública està sancionada en el municipi. D’aquesta manera, es fomenta constantment la conscienciació amb posts de comunicació i cartells on prohibeixen deixar abandonades les deposicions. A més, s’està estudiant la implantació de l’ADN caní.

Manteniment de flora, espècies vegetals i espàis verds

• Redacció d’un pla local reduït de prevenció d’incendis forestals: Remés a la Conselleria de Medi Ambient i realitzat el passat 2020.

Contractació del servei periòdic de poda: Encarregat de mantindre l’arbratge del municipi en condicions òptimes (en l’ambit estètic i de seguretat) i de tractar els exemplars enfront de malalties concretes, com la processionària.

• Gestió de l’arbratge en via pública, així com en parcs i jardins: Es tenen inventariades totes les espècies vegetals del municipi amb la finalitat de reposar-les en el cas que muiren i de comprovar el seu poda, així com el manteniment de les zones verdes enjardinades de la localitat.

Publicitat sobre la Campanya de desratització, desinfectació i desinfecció