Nius d’oroneta cuablanca

S’ha realitzat un inventari dels nius d’oroneta que existeixen al terme de Museros, tant al nucli urbà com al polígon industrial.

El document està disponible en PDF:
Informe inventari Oroneta cuablanca a Museros

Si el veïnat detectara algun niu que no s’haja inclòs en aquest inventari, agrairíem que enviara la foto i l’adreça d’aquest al correu electrònic:
tecnico.medioambiente@museros.es
Una vegada conegut l’enclavament exacte de tots aquests i amb les fotos que demostren la seua existència, es comprovarà anualment, abans de l’època de nidificació i cria que no se n’haja destruït cap. En cas contrari, en tractar-se d’una espècie protegida en la legislació vigent, es procedirà a donar avís a l’autoritat competent.