Museros recicla! #Campanya 3R

Al contenidor marró:
Es deposita: tovallons o paper utilitzat, corfes d’ou, pòsits de café, restes de menjar com fruita, verdura, carn, peix…
No es deposita: envasos, vidre, paper, cartó, porcellana…
Sabies que la fracció orgànica és dels residus que més es produeix a Espanya, s’aconsegueixen valors sobre el 40 % de residu total generat pel que fa a la resta de fraccions?
Font: Ecoembes.

Al contenidor groc:
Es deposita: botelles i envasos de plàstic, paper d’alumini, llandes, brics…
No es deposita: joguets, CDs, bolquers…
Sabies que existeixen 7 tipus diferents de plàstics que formen els envasos sobre la base de la seua composició química? Pots saber quin plàstic és pels codis d’identificació que es representen a l’envàs.
Font: Ecoembes.

Al contenidor blau:
Es deposita: diaris, revistes, caixes de cartó…
No es deposita: brics, metalls, papers bruts…
Sabies que el paper és un material 100 % reciclable i més del 80 % de la matèria primera de la indústria paperera prové d’aquest material reciclat?
Font: MITECO.

Al contenidor verd:
Es deposita: botelles de vidre, recipients de cristall…
No es deposita: bombetes, espills, objectes de ceràmica…
Sabies que el vidre és la fracció amb una major eficiència i eficàcia en l’etapa de reciclatge, i que s’aprofita quasi sense límits i sense perdre cap de les seues propietats d’origen?
Font: MITECO.

Al contenidor de l’oli:
Es deposita: oli usat de cuina en botelles de plàstic.
No es deposita: altres  o l’oli directament sense botella.
Punts de localització:
– Avinguda de la Senyera, 2
– Avinguda de la Creu (junt a l’estació)
– Carrer de la Senda Germana, 23 (parc de Mercadona)
Sabies que tirar l’oli per la pica implica risc d’embossos de canonades i pot afectar l’intercanvi d’oxigen en crear-se pel·lícules en les aigües dels rius o llacs?
Font: MITECO.

Al contenedor de ropa:
Se deposita: ropa, complementos textiles, calzado…
Puntos de localización:
– Calle del Maestro Climent (garaje del señor rector) – Avenida de Blasco Ibáñez (rotonda de Verdolaga)
– Avenida de la Cruz (junto a la estación)
– Avenida de la Cruz (ante la ferretería)
Sabías que, en España, se generaron más de 900 millones de kilogramos de ropa usada en 2017, porque cada persona española compró 34 piezas, aproximadamente, en el año, y rechazó unos 14 kg anuales?
Font: ASIRTEX.

Al contenidor de piles
Es deposita: alcalines, de botó, prismàtiques, cilíndriques de petaca o bateries de mòbil o d’ordinador…
Sabies que les piles contenen diferents metalls pesants, com el mercuri o el plom, i que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient?
Font: MITECO

Al contenidor de tubs fluorescents
Es deposita: bombetes, bombetes led, tubs…
Sabies que es poden reciclar diferents parts d’aquests objectes una vegada finalitzat el seu ús? El vidre podrà ser utilitzat per a fer nous envasos i el mercuri moltes vegades per a maquinària o electrònica.
Font: ECOEMBES.

Punts de localització:
– Ajuntament de Museros
– Centre Social de Dia
– Agència de lectura