Agricultura

Aquesta Àrea és la responsable de dirigir la política agrícola i de sobirania alimentària de l’Ajuntament de Museros, participant en tots els procediments i serveis que puguen produir un efecte directe sobre l’entorn d’horta, la comunitat agricultora, el municipi, així com els hàbits sostenibles i l’ecologia.
Tracta de millorar l’accessibilitat al voltant de l’horta i posar-ho en valor, així com facilitar la tasca agrària en la localitat des d’un paradigma col·lectiu i participatiu, especialment a través del Consell Agrari i la representació del municipi en l’òrgan supramunicipal conegut com a Consell de L’Horta, com a canal de comunicació directe amb la resta de municipis de la comarca i la Generalitat Valenciana.
La gestió de la mateixa inclou les següents línies d’actuació:

• Actuacions per a millorar els camins agrícoles del municipi: Anualment es detecten els camins que es poden millorar per part del consistori i es busquen el finançament i els recursos adequats (propis o externs) per a això.

Implantació i gestió dels horts socials: L’Ajuntament cedeix l’ús als veïns i veïnes que el sol·liciten, de manera que es posa en valor l’autoconsum i la sobirania alimentària en la societat, a l’hora que es fomenta la col·laboració i posada en marxa del cultiu ecològic.

• Projecte d’adaptació al canvi climàtic: Amb aquesta iniciativa es pretén estudiar els efectes del canvi climàtic en espècies vegetals de cultiu. D’aquesta manera, es cultivaran diverses espècies resistents a la sequera, analitzant quines són les més aptes, amb la finalitat de mitigar en un futur els impactes derivats de problemes com l’estrés hídric.

Cursos de temàtica agrícola destinats a les persones agricultores del terme: es busca facilitar la formació de la comunitat agrícola en temes d’interés, com l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris o formació enfocada al cultiu ecològic.

• Tancament de camins rurals: Addicionalment, la regidoria porta la gestió dels tancaments de camins rurals. D’aquesta manera, els veïns i veïnes que busquen sol·licitar el tancament hauran de complir una sèrie de requisits establits en l’ordenança vigent en la matèria i evitar així el robatori dels cultius en plena època.