ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS RELATIU A L’AJUDA PER AL PARANY MASSIU EN CÍTRICS 2024

Repartiment de dispositius d’atracció i mort per al control del ‘Delottococcus aberiae’ (cotonet de Sud-àfrica) al cultiu de cítrics de la CV. Per a reduir els danys i evitar la seua dispersió, als municipis amb presència confirmada d’aquesta plaga, la Conselleria facilitarà dispositius d’atracció i mort amb piretrines.

Termini màxim per presentar les sol·licituds: 25 de gener.

Les poden trobar a www.museros.orgInscripcions: registre d’entrada de l’Ajuntament. Més informació: 961441680.

L’ajuda consisteix en el repartiment dels paranys, cobrint la meitat de la superfície declarada sempre que l’agricultor cobrisca l’altra meitat. A col·locar un màxim de fins a 225 paranys per hectàrea, i la superfície mínima dels quals són 5 hectàrees.
A la inscripció s’hauran d’indicar: DNI, cognoms i nom de la persona sol·licitant, data de sol·licitud, terme municipal on es troba l’explotació, núm. de polígon, parcel·la i recinte Sigpac, superfície (hectàrees), espècie i varietat de l’explotació.