Accions de formació

Formació professional ocupacional per a persones en atur.

Formació contínua per a persones ocupades, de la qual s’ofereix informació sobre els possibles cursos i centres de formació.

Organització de conferències i tallers.

Suport a la creació d’empreses: atenció de consultes puntuals de promotors sobre formes jurídiques, tràmits legals i ajudes per a la creació d’empreses.

Acompanyament a PIMES industrials i comercials: informació i assessorament sobre els programes d’ajuda de l’Administració autonòmica, estatal i comunitària.

Promoció de la inserció laboral dels aturats, especialment els col·lectius més desfavorits, a través d’ocupació pública.

Participació en el Pacte territorial per a l’ocupació, Pactem Nord, que té com a objectius:

Conéixer la realitat socioeconòmica dels municipis signants; la situació i tendències del mercat de treball; les noves oportunitats per a la creació d’ocupació; les manques i necessitats per a la creació i el desenvolupament de les empreses, i les millors pràctiques per a la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.

Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l’ús de les entitats signants, per a millorar l’eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells destinats.

Dissenyar, planificar i posar en marxa tota mena d’accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació d’ocupació, a la inserció laboral de les persones desocupades, al foment de la iniciativa empresarial i al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses dels municipis afectats.

Compartir metodologies d’intervenció, experiències i recursos per a la creació d’ocupació, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.

Promocionar, en l’àmbit del territori afectat, els diferents programes, línies d’acció i ajudes de la Generalitat Valenciana i de la Unió Europea, per a la creació d’ocupació i per al desenvolupament empresarial.