Segona edició

Sisena reunió

2022

El passat dilluns, 21 de febrer de 2022, a les 19.00 h de la vesprada, tingué lloc la sisena reunió del II Fòrum Veïnal de Museros a la Casa de Cultura. Hi assistiren nou persones (2 homes i 7 dones) representants de l’AMPA de l’IES, de l’Associació de Veïnes i Veïns de Museros, de l’Associació de Comerços Associats de Museros (CAMU) i de l’InstitutoSecular Obreras de la Cruz.
Els objectius de la sessió són en comú la recepció de la iniciativa dels Espais acollidors tant per part de la Mesa Tècnica com dels comerços, de les associacions i de l’hostaleria, i pensar possibles millores a partir de les aportacions rebudes.
En primer lloc, les dinamitzadores transmeten que les persones membresde la Mesa Tècnica es van entusiasmar amb la proposta i que les que treballen en equipaments públics van demanar que aquests foren inclosos en la xarxa d’Espais acollidors (Centre de Salut, biblioteca, Espai Jove i Casa de Cultura). Com que aquesta proposta coincideix amb la realitzada pel Fòrum, es decideix incloure’ls amb un distintiu similar al de la resta de la xarxa però en un color diferent.

En segon lloc, pel que fa a la reunió duta a terme el 17 de febrer amb el teixit comercial i hostaler i les associacions amb seu a la localitat,s’hi reflexiona que:
• La convocatòria no arribà o no va aconseguir motivar els comerços, en faltaren molts. Des de CAMU, s’informa que, sovint, costa comptar amb la implicació del teixit comercial perquè molts van desbordats de feina. A més, algunes comerciants amb les quals s’havia contactat prèviament havien suggerit que l’horari ideal per a l’encontre és a les 20.30h, en tancar els negocis al públic.
• En general, es va corroborar el plantejament de la iniciativa: visibilitzar i potenciar una disposició que els comerços, a hores d’ara, ja tenen. És a dir, es destacà que la major part dels comerços del poble ja tenen una actitud empàtica i acollidora amb els veïns i les veïnes i amb les situacions d’emergència que es puguen donar.
• Ara bé, el fet de reconéixer aquesta labor amb un adhesiu identificatiu es va percebre, per part d’algunes persones assistents, com unfactor de risc: exposar-se podria comportar una mena d’efecte “crida” perquè la gent se n’aprofite i, fins i tot, es faciliten robatoris. Tanmateix, l’hostaleria assistent no connectà amb aquesta por perquè sempre sol haver-hi gent en l’establiment. Les associacions presents en aquella reunió, tampoc.
• Pel que fa a les icones dels cartells, l’Associació Amamanta pensà que podria ser positiu incloure’n algun relacionat amb la lactància materna. La Falla de Museros va demanarque es destacaren els dibuixos dels col·lectius poblacionals als quals més pot facilitar el dia a dia aquesta iniciativa.
• Per últim, quant al nom, es va matisar que Museros està designat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a “poble acollidor” per la seua vinculació amb iniciatives d’acollida familiar. Per això, el nom pot ser ambigu o remetre a un altre imaginari distint de l’assignat pel Fòrum.

Arran d’aquestes reflexions, es va realitzar una pluja d’idees sobre possibles adaptacions del plantejament inicial:
1. Començar la xarxa per equipaments públics, locals associatius i l’hostaleria que estiga interessada. I, a poc a poc, en comprovar que no té cap impacte negatiu, sumar uns altres comerços.
2. Reconéixer el teixit comercial, en general, com a espai acollidor amb un acte o acció pública; sense obligatorietat de col·locar l’adhesiu.
3. Focalitzar la iniciativa en un col·lectiu poblacional concret, per ampliar-lo posteriorment. Per exemple, espais acollidors amb la gent gran.
4. Adaptar el nom del projecte, ja que Museros està designat oficialment per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a “poble acollidor” per les iniciatives familiars. Aquest concepte pot remetre a un imaginari diferent al que es promou en aquest projecte i pot resultar confús.
5. Com a solució per a generar confiança envers la iniciativa, s’acorda fer una ronda de visites als comerços per a informar personalment de la pròxima reunió presencial i temptejar, per endavant, com es podria adaptar la iniciativa.
Finalment, es conclou que entre Falles i Pasqua es convocarà la reunió participativa amb els negocis i les associacions interessades i el Fòrum per acabar de definir la proposta, a les 20.30 h, a el saló de plens de l’Ajuntament.