Fòrum veïnal

Aquest és un òrgan, impulsat per l’Ajuntament, per a facilitar la participació de la ciutadania en temes relacionats amb el municipi i el benestar del veïnat. Està conformat per 20 veïns i veïnes i es reunirà periòdicament.

Funcionament Fòrum veïnal. PDF
Conformació Fòrum veïnal.PDF

Primera edició 2020-2021

Segona edició 2021-2022