Segona edició

Quarta reunió

8 de novembre de 2021

El dilluns 08 de novembre, a les 19.00 h, es va convocar un taller presencial en la sala polivalent de la Casa de Cultura de Museros, a la qual van assistir les persones membres del Fòrum que responen a aquestes categories sociodemogràfiques: 1 representant de l’associació Comerços Associats de Museros CAMU, 1 representant de l’Associació de Veïnes i Veïns de Museros, 2 representants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, 1 representant de l’Institut Secular d’Obreras de la Cruz, 1 home adult, 3 dones adultes.
L’objectiu principal de la reunió va ser començar el disseny de la pròxima acció comunitària que desenvoluparà el II Fòrum Veïnal en la primavera de 2022. Aquesta, va ser esbossada per la primera edició l’any passat com una ampliació de la línia de treball dels entorns escolars segurs, i ara, n’és la segona la que recull el testimoni.
Mitjançant unes dinàmiques participatives, de treball en grups xicotets i consens en plenari, es va decidir que:
• La iniciativa consistirà a impulsar una xarxa amb el distintiu: ESPAI ACOLLIDOR.
• La imatge gràfica de la iniciativa s’ha encomanat a un estudi d’arts gràfiques extern a l’Ajuntament, qui ha presentat ja una proposta sobre la qual el Fòrum aporta: emprar tipografies i tonalitats «acollidores», és a dir, verd, groc o taronja pastels (que, a més, poden remetre als conreus de l’horta de la carxofa, o la carabassa, per exemple); que el logo jugue amb la lletra «a» de la paraula «acollidor» i la imatge d’una abraçada; a més de l’adhesiu amb el logo com a distintiu, generar un díptic amb el mapa dels espais acollidors i una llegenda amb icones o pictogrames dels recursos que es poden oferir (bany, aigua…).
• Podran ser «espais acollidors» el xicotet comerç local i els locals de les associacions del poble. Se sobreentén que qualsevol equipament municipal també ha de ser un espai acollidor.
• Els requisits mínims per obtenir el distintiu són: que el personal hi estiga sensibilitzat i tinga empatia per atendre qualsevol persona que es trobe en una situació d’urgència especial (mareig, canviar o alletar un bebé, desorientació, necessitat d’utilitzar el bany, etc.), comptarà amb una llista amb els telèfons de tots els recursos municipals per telefonar a qui convinga en cada cas (policia, Centre de Salut, ambulància…), serà accessible en termes de mobilitat i dificultats visuals o lingüístiques i procurarà un recer d’intimitat (amb una cadira, o en la rebotiga, al bany…) a la persona que ho necessite.
• Es valoren com a extres poder oferir un got d’aigua, anar al bany i facilitar fer la comanda per telèfon. A llarg termini convindria que pogueren ser també punts violeta per a detectar, sense posar en risc ningú, víctimes de violència (aquesta mesura comportaria passar per un procés de sensibilització i formació).
• Els comerços que es vulguen adherir firmaran un compromís d’acompliment dels requisits establerts i regularment se’n farà una revisió. Més endavant, l’Ajuntament podria considerar un reconeixement públic a la xarxa a més de facilitar ajudes econòmiques o recursos per millorar l’accessibilitat o els mitjans de cures en aqueixos espais.
• Quan els criteris sobre què és un espai acollidor estiguen consensuats i s’hagen acomplert les adhesions, el Fòrum impulsarà una acció de presentació pública, la qual podria consistir en una cercavila amb l’animació de músics del poble.