Segona edició

Primera reunió

31 de maig de 2021

El passat dilluns, 31 de maig de 2021, a les 19.30 h de la vesprada, va tindre lloc la primera reunió del II Fòrum Veïnal de Museros a la Casa de Cultura. En l’activitat es van fer complir les mesures sociosanitàries de distància interpersonal i d’ús de mascareta. Va consistir en una sessió formativa a càrrec de les dinamitzadores en la qual es compartiren algunes eines teòriques sobre salut comunitària, seguint el marc dels determinants socials de la salut i de l’urbanisme de les ciutats cuidadores. Ambdós paradigmes es relacionen amb el IV Pla de salut i el Pla de mobilitat urbana sostenible, sengles projectes en els quals va treballar ja la primera edició del Fòrum i que reprén aquesta segona.
El II Fòrum Veïnal de Museros està conformat de nou per persones a títol individual, escollides amb criteris sociodemogràfics de representativitat, i membres del teixit associatiu. Mitjançant metodologies participatives s’aprofundirà al llarg dels dotze mesos vinents en assumptes d’interés municipal, com ara els entorns escolars segurs, el comerç de proximitat i la soledat no desitjada. A més, abans de l’estiu, es farà un diagnòstic participat per a explorar els problemes i potencialitats de Museros, i definir així algunes propostes de millora per al poble.
Amb el grup, s’acordà que les convocatòries es faran mitjançant un grup de WhatsApp ad hoc. A més, per assegurar la traçabilitat del projecte per part del veïnat que ho desitge es publicaran les actes i el material produït en l’apartat específic del web de l’Ajuntament.