Segona edició

Novena reunió

6 de juny de 2022

El dilluns 06 de juny, a les 19.00 h, s’ha convocat una reunió presencial en la sala polivalent de la Casa de Cultura de Museros, a la qual han assistit les persones membres del Fòrum que responen a aquestes categories sociodemogràfiques: 1 representant de l’associació Comerços Associats de Museros CAMU, 1 representant de l’Associació de Veïnes i Veïns de Museros, 1 representant de l’Institut Secular d’Obreras de la Cruz, 1 representant faller, 1 representant de l’AMPA de l’IES, 1 home adult i 3 dones adultes.
L’objectiu principal de la reunió ha sigut concretar la logística de l’activitat de promoció de la Xarxa d’Espais Amigables impulsada pel Fòrum Veïnal amb el suport de la Mesa Tècnica i l’equip de govern.
A l’inici de la sessió, les dinamitzadores han fet un repàs de la trajectòria de la iniciativa: el concepte proposat per la primera edició del Fòrum i les adaptacions que la segona edició n’ha fet a fi d’aterrar la proposta a la realitat muserenca, respectar totes les sensibilitats i canalitzar tot el seu potencial.
S’ha repassat el pla de comunicació, que començarà el dijous dia 9 de juny i s’estendrà fins al divendres dia 17 de juny. Consisteix en un seguit de publicacions al web municipal i pels canals de Facebook i Instagram oficials, presentant la Xarxa i difonent els valors que representa a través d’uns vídeos en clau d’experiència veïnal. També es publicarà una nota de premsa. En eixe interval de temps, als espais adherits a la Xarxa, tant els equipaments públics com els locals associatius, es col·locarà una placa distintiva amb la imatge de la campanya.
El dissabte 18 de juny, d’11 h a 13 h, aprofitant l’obertura de la piscina municipal per a la temporada d’estius 2022, el Fòrum Veïnal atendrà una parada per a repartir tríptics, explicar més a fons la iniciativa i recompilar anècdotes que il·lustren l’actitud acollidora muserenca, alhora que repartirà orxata i fartons. El muntatge de la parada es començarà a les 10.30 h i al llarg del matí, en l’horari que puguen, s’hi passaran els i les membres del Fòrum a participar en l’activitat.
Per tancar la sessió, l’última de la segona edició, les dinamitzadores han exposat la voluntat de mantindre l’espai de la Mesa Tècnica durant 2022-2023 amb el nomenament de la Tècnica de l’Administració General de l’Ajuntament de Museros com a convocant de l’Espai i de la tècnica d’Igualtat com a formadora i facilitadora de la implementació de la segona fase de la Xarxa d’Espais Amigables (amb l’adhesió dels comerços). També, s’ha explicat l’oferiment de l’actual tècnic d’esports de concebre una tercera fase amb el paradigma d’Iniciatives Amigables, en referència als esdeveniments festius i esportius.
Finalment, s’ha informat que es farà un document públic sobre tot el procés de la segona edició del Fòrum Veïnal on conste el desenvolupament, anàlisi i propostes, i que després de l’activitat de la piscina probablement es demane a través del grup de WhatsApp del Fòrum una ampliació de la valoració de l’edició.

* Havent succeït després una reunió entre el regidor a càrrec del Fòrum i les dinamitzadores, es concreta que l’activitat del dia 18 es farà dins el recinte de la piscina per promoure’n així també la inauguració de la temporada, en la zona d’ombria on també s’hi compta amb bancs. Es posarà a disposició del Fòrum una taula i cadires, així com els rollers del projecte. Les dinamitzadores aportaran la resta de material necessari, entre aquest algunes imatges amb la identitat del projecte