Segona edició

Huitena reunió

2 de maig de 2022

El dilluns 02 de maig, a les 19.00 h, s’ha convocat una reunió presencial en la sala polivalent de la Casa de Cultura de Museros amb els i les membres del Fòrum Veïnal amb el compromís de tindre en compte abans i després els parers de les persones que no pogueren assistir personalment, tot posant-les en context sobre el tema a tractar i les decisions preses.
L’objectiu principal de la reunió ha sigut concretar el tipus d’acció que pose en valor la tasca dels espais acollidors i servisca per a presentar la iniciativa. Fonamentalment, decidir si es tractaria d’un acte comunitari presencial o l’engrós de tot plegat rauria en una campanya comunicativa.

A l’inici de la sessió, les dinamitzadores han fet un repàs de l’enfocament de la iniciativa:

1. La Xarxa d’Espais Acollidors estarà conformada en una primera fase per equipaments municipals i locals associatius. En posteriors fases, s’estudiarà l’opció d’obrir-la al comerç i hostaleria. Serà una manera de guanyar la confiança cap a la xarxa a poc a poc. L’enfocament de la xarxa es plantejarà des d’una mirada general, és a dir, allò important a transmetre és que: agarrant una actitud i una predisposició que ja existeix al poble, es vol reconéixer perquè no es perga. És a dir, es vol emfatitzar, la idea de Museros com a “poble acollidor/amigable”, inspirat per les pràctiques de cures veïnals que ja es donen en el comerç local. És un reconeixement, per posar en coneixement (del nou veïnat, dels visitants, de la comarca i més enllà!), perquè s’escampe eixa manera de ser muserenc/a i no es perda. Llavors, la designació és general però sí que se li donarà als equipaments públics i les associacions amb local físic un distintiu.
2. Als equipaments i associacions amb local físic que vullguen formar part de la xarxa, abans de la presentació de la campanya, i a través de la reunió de la Mesa Tècnica, se’ls demanarà que mostren el seu compromís cap a l’actitud acollidora garantint un mínim: tindre els cartells amb un cos de lletra llegible, ser empàtics amb persones que tenen dificultats auditives o lingüístiques, oferir l’ús del lavabo en cas d’urgència… (les qüestions que presentarem el dia de la reunió i que el Fòrum va acordar inspirant-se en iniciatives d’èxit que ja s’han provat). Se’ls donarà la plaqueta distintiva per endavant i l’ajuntament procurarà la seua col·locació.
3. Quan ja estiguen adherits els equipaments i associacions, s’elegirà un dia com a punt de partida de la campanya comunicativa i la presentació de la xarxa. Aquesta consistirà en nota de premsa + acció de guerrilla comunicativa artística o de vídeodifusió.
Així les coses, s’ha exposat el plantejament des de la Mesa Tècnica, d’oferir una formació al personal que atén al públic en els equipaments, a càrrec de la tècnica d’Igualtat, amb la possibilitat d’ampliar l’oferta als espais associatius o comerços en un futur pròxim si ho volgueren també.
Durant el desenvolupament de la reunió, després de valorar diferents dates i efemèrides, s’ha decidit que la presentació pública de la xarxa serà a través de la campanya de videografies i una nota de premsa, amb el suport puntual d’una acció física per part dels i les membres del Fòrum. Les videografies contribuiran a il·lustrar en un llenguatge més planer i quotidià què vol dir tindre una actitud amigable. L’acció física ajudarà a transmetre la iniciativa personalment, de boca- orella, al veïnat.
El cap de setmana de l’11/12 de juny, aprofitant la inauguració de la temporada de piscina municipal, el Fòrum pararà una tauleta informativa on repartirà orxata i fartons, explicarà més a fons en què consisteix la iniciativa de la Xarxa d’Espais Amigables i aprofitarà per recopilar més anècdotes veïnals.
Queda per confirmar quin dia i horari del cap de setmana és el més adient. Es consultarà amb l’equip de govern per tindre en consideració la resta de programació del poble. Se’ls demanarà també la infraestructura i logística que calga.