Segona edició

Cinquena reunió

2021

El passat dilluns, 13 de desembre de 2021, a les 19.00 h de la vesprada, va tindre lloc la cinquena reunió del II Fòrum Veïnal de Museros a la Casa de Cultura, tot acomplint les mesures sociosanitàries de distància interpersonal i d’ús de mascareta.
Els objectius de la sessió van ser:
1. Fer seguiment del compromís de l’Equip de Govern sobre les necessitats detectades en el procés de diagnòstic de salut pel Fòrum Veïnal i l’equip tècnic.
2. Refermar el marc conceptual i la línia de comunicació gràfica de l’acció pública que impulsarà el Fòrum Veïnal en la primavera de 2022: la xarxa d’espais acollidors.
1. Devolució de l’Equip de Govern pel que fa al diagnòstic
Les dinamitzadores van recordar, als i les membres del Fòrum, que s’havia portat a terme una reunió amb l’Equip de Govern en la qual es va exposar el diagnòstic desenvolupat pel Fòrum i de la Mesa Tècnica Intersectorial al llarg de 2022, i llavors les persones representants de cada regidoria van informar sobre les qüestions que ja els constaven i de les previsions o opcions d’actuació en cada àmbit.
A partir d’aquest retorn, el Fòrum Veïnal va proposar, en la sessió, que l’Ajuntament es comprometa en l’any 2022 a:
1. Continuar amb la millora de l’accessibilitat dels espais públics de la localitat, prioritzant la connexió entre Museros i la Venta, i els entorns d’equipaments públics transitats quotidianament, com ara el Centre de Salut o els centres escolars.
2. Organitzar un curs o taller sobre algun tema d’actualitat vinculat a la salut mental (com reduir o controlar l’ansietat, com gestionar la incertesa i la por arran la COVID-19…).
3. Incloure en el Pla jove municipal alguna acció relacionada amb la promoció de l’educació sexoafectiva amb perspectiva de gènere.
4. Impulsar accions que fomenten la sociabilitat i l’autonomia de la gent gran (xarxa d’espais acollidors, activitats i trobades…).
En últim terme, es va fer esment a un altre tipus d’accions que es podrien desenvolupar a mitjà o llarg terminis, com ara emetre una campanya sobre la contaminació acústica i com afecta a la salut.
2. Espais acollidors
El Fòrum Veïnal va rebre la segona proposta gràfica de la campanya, que esbossa juntament amb l’estudi gràfic El Gos Pigall, en un expedient de comunicació contínua mitjançant les dinamitzadores del Fòrum.
En aquesta ocasió, el Fòrum va valorar molt positivament les variacions de l’esbós basades en els últims consensos (color, tipografia, simbologia…) i es va seguir la reflexió proposada per El Gos Pigall sobre què comporta d’inclusiu-exclusiu fer ús d’icones, de manera que el disseny final continua en procés col·lectivitzat.
Finalment, l’equip dinamitzador va recordar el calendari de preparació de l’acció que contempla una sessió més de treball amb el Fòrum i una reunió amb els comerços muserencs i associacions amb seu física per a després de Nadal. Paral·lelament, es mantindran reunions tècniques per avançar qüestions logístiques i fer sinergia amb altres agents del poble que puguen enriquir la proposta.