Primera edició

Tercera reunió

21 de juliol de 2020

El dimarts 21 de juliol, a les 19.30 h, al pati interior del Centre de Dia, tingué lloc el tercer encontre del Fòrum Veïnal de Museros. Els objectius del mateix eren fer una devolució del diagnòstic sobre la mobilitat1 del municipi així com de les propostes recollides en les entrevistes grupals realitzades el passat mes de juny, validar-les i matisar-les si calguera, i començar a definir l’acció col·lectiva que impulsarà el Fòrum en la tardor de 2020.