Primera edició

Primera reunió

3 de març de 2020

La vesprada del 3 de març va tindre lloc la primera reunió del Fòrum Veïnal de Museros. A aquesta, van assistir 16 persones (9 dones i 7 homes), de les 25 inicials que conformen aquest òrgan. L’objectiu principal va ser realitzar una aproximació als fonaments teòrics relacionats amb els temes que seran tractats durant la primera edició del Fòrum Veïnal.
A l’inici, el grup va fer una xicoteta dinàmica mitjançant la qual començaren a parlar sobre el concepte de salut. A partir de l’experiència quotidiana de cadascuna de les persones participants, s’intercanviaren parers i es generà un clima de confiança entre les persones assistents que va facilitar que intervingueren animadament en la segona part de la sessió.
A continuació, s’abordaren els continguts
teòrics mitjançant una presentació en PowerPoint sobre el IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana i els plans de mobilitat urbana sostenible, dues directrius polítiques que l’Ajuntament vol impulsar a Museros amb la col·laboració del Fòrum Veïnal. Per tant, aquesta sessió formativa tractava d’oferir eines de reflexió perquè la participació d’entitats i veïnat en aquest procés siga significativa i estiga emmarcada en un llenguatge compartit.
Així doncs, la presentació va abordar fonamentalment quins són els determinants socials de la salut, tot emfatitzant com el model urbanístic configura els nostres pobles i influeix en la salut del veïnat. Es va reflexionar sobre alguns espais de Museros i les oportunitats que ofereixen per a promoure la trobada i les relacions veïnals. En aquest sentit, el grup parlà del paper de les associacions i de la festa com espai de sociabilitat. A més a més, es tractaren temes com la contaminació atmosfèrica i acústica, la qualitat de les zones verdes i la necessitat de generar espais realment inclusius, tenint en compte les persones de diferents edats, orígens i capacitats diverses. Altres qüestions com la soledat no desitjada o la relació amb el Centre de Salut també despertaren l’interés del grup.
La sessió acabà amb la contextualització de l’elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros, que actualment es troba en fase de redacció. S’explicà que es realitzaran diferents accions participatives perquè la ciutadania s’hi puga implicar. En concret, pel que fa al Fòrum, es va transmetre que en la pròxima sessió, que serà 31 de març, a les 19.30 h, es farà un taller per tractar aquest tema.
Per finalitzar, es va acordar generar, en la pròxima reunió, un grup de Whatsapp que servisca només per a recordar convocatòries, enviar resums de les reunions i confirmar l’assistència a les sessions.