Primera edició

Novena reunió

Març de 2021

En el marc del desplegament del IV Pla de salut al municipi de Museros, durant el primer trimestre de 2021, s’ha elaborat el mapa d’actius per a la salut, després d’haver realitzat una primera aproximació al diagnòstic perceptiu del municipi. Aquesta recerca s’ha fonamentat en els dos espais en els quals es basa el treball en salut: el Fòrum Veïnal i la Mesa Tècnica.