RENOVACIÓ DELS TÍTOLS DE TRANSPORT

APERTURA DE TERMINI PER A LA SOL·LICITUD O RENOVACIÓ DELS TÍTOLS DE TRANSPORT DEL CONVENI ENTRE ELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA I L’AJUNTAMENT DE MUSEROS.

D’ACORD AMB EL NOU CONVENI AMB ELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT SERAN BENEFICIARIS O BENEFICIÀRIES DEL TÍTOL DE TRANSPORT:
– PERSONES MAJORS DE 65 ANYS.
– PERSONES AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA IGUAL O SUPERIOR AL 64 %.

EL TERMINI PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ÉS DEL 21 AL 31 DE MARÇ DE 2023.

LLOC: CENTRE SOCIAL BLASCO IBÁÑEZ,87
TEL.: 960262153
HORARI: DE 09.00 H A 13.00 H