Anunci d’adjudicació i formalització del contracte de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials Nucli urbà/S5 i Emperador/La venda, subvencionats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).