Regidoria d’Indústria

En la regidoria d’Indústria recollim i donem curs a peticions, suggeriments o inquietuds de les empreses quant a l’estat de conservació del polígon, atenem qualsevol iniciativa o demanda per part dels empresaris i a vetlar que es complisca la normativa quant a abocaments de residus o productes que han de ser tractats per les mateixes empreses que els generen.