AJUDES PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROGRAMA D’EMISSIÓ
DE BONS DIGITALS PER A
COL·LECTIUS VULNERABLES

QUÈ ÉS EL BO DIGITAL?
Es tracta d’una ajuda per a la contractació de nous serveis d’internet fixa o d’un augment en la velocitat ja contractada consistent en una bonificació mensual de 20 euros sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa, fins a un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?
Qualsevol persona que complica les següents condicions:
a) Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Que l’habitatge en la qual s’instal·larà la connexió siga la residencia habitual.
c) Que pertanga a un col·lectiu vulnerable.

– Les persones titulars o beneficiaries de la Renda Valenciana d’Inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.
– Les persones titulars o beneficiaries de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

QUE TERMINI TINC PER A SOL·LICITAR-HO?
La sol·licitud del Bo Digital es podrà tramitar fins al 15 de novembre, inclusivament.