Segona edició

Setena reunió

21 de març de 2022

El passat dilluns, 21 de març de 2022, a les 19.00 h de la vesprada, va tindre lloc la setena reunió del II Fòrum Veïnal de Museros a la Casa de Cultura. A aquesta assistiren huit persones (3 homes i 5 dones), entre elles representants de l’AMPA de l’IES, de l’Associació de Veïnes i Veïns de Museros i de l’Associació de Comerços Associats de Museros (CAMU).
Els objectius de la sessió van ser concretar el concepte de la iniciativa dels espais acollidors valorant totes les aportacions rebudes fins a la data, i esbossar el format de l’acció comunicativa/comunitària de la presentació pública de la Xarxa.
S’acordà que la iniciativa siga un reconeixement general a escala municipi, partint de l’homenatge al caràcter tradicionalment cuidador del comerç local de Museros, amb l’ànim de: contribuir a la seua pervivència, servir de model per als equipaments i d’indicatiu per al veïnat que encara no s’hi sent ben atés o ben rebut.
Així doncs, els serveis públics (Ajuntament, Biblioteca, Centre de Dia, Casa de Cultura, centres educatius…) així com les associacions amb seu física rebran directament la denominació d’Espai Acollidor (o el nom que es decidisca pròximament), amb el compromís de tindre un mínim de recursos ja adaptats en el moment de presentació pública. Aquesta gestió es farà mitjançant la reunió amb la Mesa Tècnica Intersectorial que mantindran les dinamitzadores del Fòrum en el mes de maig.
Com a complement, es feu un inventari de les associacions amb seu física al poble que formaran part de la iniciativa: SUMM, Falla de Museros, Falla el Castell, Penya de futbol Valencianista, penyes boueres (4), Tyrius, Jubilats, Obreras de la Cruz i grups parroquials. Seran convidades de manera oficial per representants de l’equip de govern però també rebran l’avís personalitzat per part de membres del Fòrum que hi tenen tracte de proximitat.
Pel que fa al nom, es debatí si “acollidor” és adient, ja que pels conflictes bèl·lics vigents pot remetre a refugiats de guerra. Llavors, s’hi arreplegà una pluja d’idees d’entre les quals caldrà escollir el nou títol o mantindre l’inicial: sensible, amigable, atent, germanor, arrelat, càlid, llar, hospitalari, receptiu, rebredor, enllaç, lligam, nexe, punt d’encontre…
Respecte al format, s’acordà que, prèviament, es faça treball de camp preguntant a comerciants i veïnat per records o sensacions sobre el tracte de cures i atenció; d’aquesta manera l’expressió vindrà del poble cap al poble, evitant conceptes teòrics allunyats del sentir de la gent. Posteriorment, es farà una acció comunicativa amb un component comunitàri, a l’estil d’ofensiva gràfica: que el poble es desperte amb una intervenció artística simbòlica desenvolupada pel Fòrum segons les idees arreplegades, acompanyada pels díptics amb l’explicació discursiva del projecte i el mapa de la xarxa. L’ofensiva gràfica es preparà de manera artesanal entre els i les membres del Fòrum i alguns altres col·lectius convidats i l’endemà es farà la presentació oficial i el lliurament del distintiu als equipaments i els locals associatius.
Finalment, i en un altre ordre de coses, fem constar els suggeriments fets a l’inici de la sessió sobre el contingut dels tallers o sessions de salut mental que caldrà comentar a la psicopedagoga municipal: prevenció del suïcidi infantil/juvenil davant el bullying, abús de pantalles (especialment durant la nit), contactar amb associacions expertes, que tinga un format atractiu (per als joves, entre iguals, per exemple amb Influencers; per als pares i mares, microcàpsules digitals?).