Primera edició

Setena reunió

21 de desembre de 2020

Es convoca una reunió virtual per valorar el disseny i desenvolupament de l’acció de promoció dels entorns escolars segurs celebrada el 18/12/2020, així com per proposar millores de cara a replicar l’acció en un futur pròxim i de manera periòdica.
Assisteixen cinc persones a més de les dues dinamitzadores, algunes de les quals també van ser voluntàries el matí de la jornada. Es passa un qüestionari digital a la resta de membres del Fòrum per recollir també les seues impressions al respecte.