Primera edició

Quarta reunió

6 d’octubre de 2020

El dimarts 6 d’octubre, a les 19.00 h, al Centre Social de Dia, es va reunir, per quarta vegada, el Fòrum Veïnal de Museros. Aquesta vegada, pels continguts a tractar, es va requerir l’assistència tècnica i política. Per aquest motiu, van participar en la reunió l’equip redactor del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), Espai Asimètric i el regidor d’Urbanisme, Vicent Pérez Costa.