Primera edició

Cinquena reunió

3 de novembre de 2020

El dijous 3 de novembre, a les 19.00 h, es van reunir set persones membres del Fòrum Veïnal i les dos dinamitzadores mitjançant la plataforma en línia Jitsi.
La conversa va servir per comprovar la comoditat d’aqueix canal i temptejar els ànims del Fòrum. Totes les persones assistents van convindre la importància de donar-li continuïtat a tot el que ja s’ha treballat i a l’assumpció que, donades les circumstàncies d’excepcionalitat sanitària, les reunions virtuals són ara per ara la manera més segura de fer-ho.
No obstant això, es va destacar que moltes persones potser encara no s’han habituat a aquest mitjà i, per tant, caldrà resoldre com incloure-les. Vist això, s’ha valorat que:

CANAL
• JITSI és una bona plataforma per trobar-se, tot i que s’ha de tindre en compte que hi ha hores en les quals Internet se satura de videotelefonades i va més lent.
• Andrea i Neus telefonaren personalment a les persones que no s’han presentat, tot i haver confirmat l’assistència, per atendre les seues dificultats i pensar quina plataforma (Jitsi, Hangout, WhatsApp, Zoom…) i quins horaris els resultaria més senzill d’utilitzar.
• El pròxim videoencontre serà digital també atenent a aquests criteris, i potser en grups de vuit o deu persones, d’ací a 3 setmanes (data per confirmar).
• Les persones amb més habilitat digital poden ajudar o aconsellar les persones amb menys facilitats. També es pot considerar habilitar un espai municipal amb Wifi (com l’Espai Jove o la biblioteca) per a qui no es puga connectar des de casa.
• S’acorda crear un grup de WhatsApp, amb unes pautes i normes d’ús exclusiu per a temes del Fòrum, per agilitzar la comunicació i donar-se suport i acompanyament en aquests moments.

CONTINGUT
• En la pròxima sessió, s’idearà de manera col·lectiva l’acció pública del Fòrum, que estarà relacionada amb l’entorn escolar segur, donat el consens i la urgència amb la qual s’ha tractat el tema en els diversos tallers i reunions del Fòrum.
• Es plantejarà com un repte per al poble: aconseguir que un dia concret el màxim número de veïns i veïnes vagen a peu, amb bicicleta o amb patinet a treballar i a l’escola o a l’institut. Per fer el recompte, si les condicions sanitàries ho permeten, es posaria una tauleta (o dos o tres) en algun punt estratègic perquè la gent hi passe i es bega un xocolate calent i reculla un obsequi (per exemple, unes motxilles promocionals del Fòrum).
• La planificació dels trajectes haurà de tindre en compte la Venta i el polígon. Aqueix dia caldrà reforçar la regulació del trànsit i tallar carrers.
• El to de la campanya comunicativa serà en positiu, es recolliran els incentius que el Fòrum ha expressat en diversos tallers (millor qualitat ambiental, millor estat d’ànim abans d’entrar a classe o al treball, interrelacions socials durant el trajecte…).
• L’acció es programarà en la mateixa setmana que es presente públicament el PMUS (el Pla de mobilitat urbana sostenible). Seran uns dies d’apostar per la mobilitat sostenible i de donar a conéixer totes les aportacions del Fòrum al llarg d’aquest any.