Què són els micromasclismes?
Els micromasclismes són xicotetes violències quotidianes, exercides per dones i homes, que soscaven l’autonomia de les dones i reprodueixen els rols de gènere.
Es tracta de comportaments que tenim molt interioritzats, i que estan absolutament normalitzats per la societat i es produeixen en tots els àmbits de la vida: el laboral, el social, el familiar, etc.
Encara que se’ls pot restar importància en tractar-se de comportaments masclistes ‘de baixa intensitat’, la realitat és que en moltes ocasions generen un malestar en les dones a causa de l’acumulació de xicotetes violències diàries.

Com podem combatre’ls?
1. Identificant-los
Per a poder combatre els micromasclismes el primer pas i també el més difícil, és aprendre a identificar-los. Per a això, és important parar-se a pensar: aquest comportament o pensament que tinc, seria igual si en lloc de dirigir-ho a una dona fora dirigit a un home?
2. No infravalorant-los
Encara que alguns micromasclismes ens puguen semblar ximpleries sense importància, la realitat és que poden generar molt de malestar en les dones quan els pateixen cada dia. És per això que no hem de ratllar a cap dona de exagerada quan ens explica que alguna cosa li ha molestat.
3. Obrint la ment
La majoria dels micromasclismes s’exerceixen sense intenció de fer mal, simplement reproduïm el que ens ensenya la societat des de la infància. Hem d’obrir la nostra ment per a entendre que els estereotips de gènere poden generar malestar en totes les persones, i així poder erradicar-los.
4. Eliminant-los
Amb xicotets canvis quotidians podem aconseguir cada dia una societat més igualitària i respectuosa.
A Museros Zero micromasclismes!