Subhastes de béns immobles

No hi ha subhastes previstes

 

Descarregar Condicions generals de la celebració de subhastes
Document Adobe Acrobat

Descarregar Model de presentació ofertes en sobre tancat
Document Adobe Acrobat

Informació útil