Seguretat viària

La seguretat viària s’encarrega de previndre i/o minimitzar els danys i efectes que provoquen els accidents viaris, el seu principal objectiu és salvaguardar la integritat física de les persones que transiten per la via pública eliminant i/o disminuint els factors de risc.

Dins de seguretat viària existeix la seguretat viària activa i seguretat viària passiva:
La seguretat viària activa o primària té com a objectiu principal evitar que l’accident succeïsca.
La seguretat viària activa s’aplica al factor humà, als vehicles i a les vies. Per exemple un element de seguretat viària activa en les vies són els senyals de trànsit, en el vehicle serien els frens ABS i en el factor humà la velocitat adequada a la qual es condueix.

La seguretat passiva o secundària comprén una sèrie de dispositius la missió dels quals consisteix a tractar de disminuir al màxim la gravetat de les lesions produïdes a les víctimes d’un accident una vegada que aquest s’ha produït.
Igual que la seguretat viària activa aquesta es pot aplicar en el factor humà, en els vehicles i en les vies. Per exemple, el cinturó de seguretat és un element de seguretat viària passiva aplicada al vehicle.