Servei de promoció de l’autonomia personal

Orientat a la prevenció, al diagnòstic i a la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat:
– Servei d’ajuda a domicili (SAD).
– Gestió del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
– Taller d’atenció a persones amb diversitat funcional.
– Programa Menjar a casa.
– Projecte d’atenció i de prevenció per a cuidadors de persones dependents:  Temps per a tu.

Programes que es desenvolupen des de l’àrea de majors:
– Estimulació cognitiva.
– Gimnàstica preventiva.
– Club de lectura
– Prevenció auditiva.
– Ioga en cadira.
– Taller de cuina nadalenca saludable.
– Setmana del Major
– Escola d’estiu persones major

Altres serveis dels quals disposa: