Temps per tu

Projecte dirigit a persones cuidadores tant informals (familiars o altres), com les formals (persones contractades) de majors dependents del municipi de Museros. Amb aquest projecte es pretén fer costat a les persones cuidadores, promovent actuacions que possibiliten una millora en la seua qualitat de vida.

En aquests serveis s’enquadra el Servei de promoció de l’autonomia personal, que desenvoluparà la prevenció, el diagnòstic i la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.

Sent els objectius específics del servei:

-Proporcionar recursos per a la convivència de persones amb dificultats per a la seua autonomia tant a persones dependents com no dependents.
-Fomentar l’autonomia personal, inclusió social i la participació en la vida de la comunitat de les persones.
-Afavorir la permanència de les persones dependents en el seu domicili i ajust sociofamiliar.
-Atendre situacions de crisi personal o familiar.
-Fer costat a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.

Els OBJECTIUS DEL PROJECTE és crear un espai on puguen parlar lliurement i en confiança dels seus problemes i dificultats diàries respecte a l’experiència comuna. Oferir formació a les persones cuidadores sobre estratègies i tècniques d’autocura i maneig de situacions relacionades amb l’atenció diària a la persona dependent. Oferir suport emocional i un servei de suport psicològic per a la prevenció i maneig d’alteracions psicològiques derivades del treball de la persona dependent. Previndre l’aïllament i afavorir la socialització. Identificar necessitats socials de la població quant a la cura que afavorisquen l’adequació dels serveis i prestacions existents a les necessitats detectades.